Velika ramena, II deo

Obećao sam da ću se uskoro javiti sa novim vežbama i objašnjenjima. Da li je fiziča aktivnost zauzela svoje mesto u vašem dnevnom rasporedu? I, kako vam se čini? Da li je vežbanje naporno? Javite mi svoja zapažanja, na kakve ste poteškoće nailazili, ako ih je uopšte bilo.

Sve ono što sam naveo u uvodu prethodnog članka (Velika ramena, I deo), važi i za ovaj.

Prednja glava (1. nedelja)

1. Sedeći prednji potisak sa šipkom

Ova vežba oslikava čistu snagu. Treba spuštati šipku sa tegovima što dublje, jer se na taj način prednja glava ramena stresira na najbolji način. Poželjna je maksimalna koncetracija prilikom izvođenja pokreta i to da se težina podiže baš prednjom glavom ramena jer je takav spoj uma i tela veoma bitan kod bodi bildinga.
 
Preporučujem da neko stoji iza vežbača kao pomoć kod uzimanja i vraćanja tega na stalke i eventualnu asistenciju kod izvođenja ove vežbe, posebno kod nekoliko poslednjih ponavljaja u poslednjoj seriji.

2. Vertikalni roving sa jednoručnim tegovima

Ovo je moja omiljena vežba za ramena. Ono što je čučanj za noge to je vertikalni roving za izgradnju masivnih ramena i sekundarnog trapeza. Vežba se izvodi stojeći, telo je vrlo blago nagnuto unapred i tegovi se međusobno dodiruju u donjem položaju. Gornja tačka pokreta je kada se šipka jednoručnog tega poravna sa prednjim ramenom. Pokret izvoditi sa potpunim kontrolom, bez cimanja, vukući laktove prema plafonu. Ako pravilno radite, osetićete izuzetan osećaj napumpanosti ramena.

3. Prednje letenje sa konopcem zakačenim na kabl na donjem koturu

 

Ovo je odlična vežba za razdvajanje prednjeg ramena i gornjeg dela grudi. Za ovu vežbu vam je potreban mali debeli konopac sa čvorovima na krajevima, što se u teretanama obično koristi na onoj mašinom sa kablom gde se vežba triceps. slika1

Zakačiti konopac za kabl na donjem koturu i opkoračiti leđima okrenuti prema spravi sa kablom među nogama. Telo je vertikalno, noge vrlo blago povijene u kolenima. U donjem položaju, pesnice su spojene sa dlanovima jedan prema drugom, držeći konopac povlači se kabl na gore a ruke se otvaraju do širine ramena. U gornjem položaju ruke su u visini ramena, konopac obrazuje slovo V.

4.  Potisak sa klupe, jednoručnim tegom, sa supinacijom

U donjem delu pokreta dlanovi su okrenuti jedan drugom, u takozvanom neutralnom hvatu, što omogućava podizanje veće težine nego tradicionalni potisak sa klupe, a time se stvara veća tenzija u ramenima, što u nastavku daje bolje šanse za rast mišića. Podižući teg vrši se kontrolisana rotacija tega dok se ruke ne ispruže u tradicionalnom položaju sa tegova i šipkama u istoj liniji. Ovo je savršena vežba za prednje rame.

5. Sleganje ramenima na kosoj klupici sa jednoručnim tegovima

Ovo nije baš idealna vežba za prednju glavu ramena ali je odlična za vizuelno razdvajanje ramena i trapezijusa i treba je raditi pred kraj treninga kada je rame već zamoreno.

Vežbač leži grudima prema kosoj klupici nagnutoj oko 60 stepeni i podižući ramena gore-dole čini pokret nazvan "sleganje ramenima". U gornjoj tački zadržati teg sekund-dva.

6. Prednje letenje sa šipkom

Veoma moćna vežba za izolaciju i takozvano pumpanje prednje glave ramena. Pokret treba izvoditi u punoj kontroli bez zabacivanja tela. U gornjoj fazi ruke su paralelne sa tlom i tada, koncentraciono, snažno treba stegnuti mišić prednjeg ramena da biste ga dodatno stresirali, zatim, kontrolisano spustiti šipku.

Srednja glava (2. nedelja)

1. Bočno letenje stojeći

Osnovna i svima poznata vežba za srednju glavu trapeza koja, kada je uvećana, daje onaj prijatan osećaj širokih ramena. Izvodi se sa jednoručnim tegovima. Ruke se dižu do visine ramena, sa strane, u istoj ravni. Pokret se obavlja sa potpunom kontrolom i bez ikakvog varanja dodatnim pokretima tela. U gornjoj poziciji ruke obrazuju slovo "T" sa telom, dlanovi su na dole i u nekoj od varijanti izvođenja ove vežbe, na vrhu je moguća blaga rotacija dlanova prema pozadi radi bolje izolacije srednje glave ramena.

2. Vertikalni roving sa šipkom

 

slika2Zavisno od hvata, ova vežba može više da angažuje prednju ili srednju glavu ramena i predstavlja jednu od najjačih vežbi za ramena.

Izvodi se podizanjem tega do nivoa brade i veoma često nije moguće ostvariti punu kontrolu poslednjih nekoliko ponavljaja u setu pa se toleriše malo varanja pokretom telom, uz oprez, stegnute mišiće leđa uz kičmeni stub i naravno, pojas.

Hvat u širini ramena i pokret laktovima prema tavanici je ono što želimo da postignemo kako bismo stresirali baš bočni deo ramena. Nije lako ali je veoma korisno.

Preporučujem da vežbač individualno odredi svoju idealnu širinu hvata.

3. Sedeći potisak sa šipkom do visine nosa

Ograničavanjem pokreta se minimizira uloga prednjeg ramena i veći deo nadražaja ide na srednju glavu ramena i zbog toga treba očekivati  nešto manju radnu težinu od one kada se izvodi pun pokret.
Zbog skraćivanja pokreta postižemo efekat koji smo želeli - pumpanje srednje glave ramena.

4. Sedeće letenje sa pokretom sipanja

Vežba se izvodi sedeći na klupici, sa skoro vertikalnim naslonom, koristeći jednoručne tegove. Ruke sa tegovima su savim blago povijene u laktovima a dlanovi okrenuti jedan prema drugom. Pri samom kraju pokreta izvrtati dlanove unazad kao da su u rukama bokali iz kojih se sipa tečnost. Na taj način se bolje stimuliše rast ramena.

5. Sleganje ramena stojeći sa jednoručnim tegovima

Predlažem veće težine i upotrebu pomoćnih traka za hvat.
Raditi pokret "nemam pojma" pri kojem se ramena maksimalno podižu prema tavanici. Ovo je odlična vežba za trapeze koja neminovno pospešuje rast srednje glave ramena dajući jasnu liniju između trapeza i ramena čime rame izgleda vizualno veće.

6. Sedeći potisak jednoručnim tegovima sa naslonom od 90 stepeni

Postavljajući naslon od 90 stepeni, skoro sasvim isključujemo prednje rame iz pokreta potiska čime smo izolovali srednju glavu ramena.

Pokret treba raditi striktno i dozvoliti da se teg spusti što niže. Često preporučujem nekoliko parcijalnih ponavljaja nakon dostizanja tačke premora. Nekoliko ponavljaja sa skraćenom putanjom mogu samo pospešiti stimulaciju.

Zadnja glava (3. nedelja)

1. Letenje na stranu, u pregibu, kablom na donjem koturu

"Majka" svih vežbi za zadnje rame je upravo ova vežba. Pokret izvođenja letenja u pregibu na najbolji mogući način prati prirodnu putanju ruke koju vrši zadnja glava ramena.
 
Vežbač je savijen u pretklonu daljom rukom povlači ručicu prikačenu na kabl na donjem koturu. Iz donje pozicije rukom blago savijenom, povlači se do maksimalnog zabacivanja uvis. Poželjno je imati asistenciju u najvišoj tački pokreta jer tih nekoliko centimetara dodatno stresiraju mišić ramena.

2. Sedeći nabačaj sa jednoručnim tegovima

Nezasluženo veoma retko primenjivana vežba u našim krajevima koja "pogađa" zadnju glavu ramena pod skoro idealnim uglom.

Vežba se izvodi sedeći na klupici koristeći jednoručne tegove.

Za početak, savetujem manje težine zbog ispravnog izvođenja. Početna pozicija je sa tegovima uz telo, leđa bi trebalo da su skroz prava i pokret počinje stiskanjem ledjnih mišića pomerajući lopatice unazad i na gore.

U istom pokretu, potrebno je   podignuti laktove dok nadlaktice ne obrazuju slovo T sa telom.

U nastavku, rotirajućim pokretom ispred tela, podići tegove iznad glave, s tim što podlaktica i nadlaktica i dalje prave pravi ugao, 90 stepeni.

Pogledaj: http://www.youtube.com/watch?v=TB91_jzCI-I

3. Veslanje (povlačenje) na nos

Nose pull, kako se ova vežba zove na engleskom je jedna od mojih omiljenih vežbi. Zavisno od prethodne aktivnosti na treningu, može jače da pogodi zadnji deo ramena ili unutrašnji deo trapeznog mišića.

Na kabl koji je na gonjem koturu zakačiti dve ručice, telo pod uglom od 45 stepeni. Vući kabl baš prema nosu, u potpunoj kontroli trudeći se da laktovi budu u nivou ramena ili čak za nijansu višlje da ruke i telo obrazuju slovo Y. Treba skroz isključiti kontrakciju bicepsa i ceo pokret izvoditi iz zadnjeg dela ramena i gornjeg dela leđa.

Koriste se ručice a ne šipka da bi mogla da se postigne veća amplituda pokreta i povlačenje ruku što dalje unazad. A i praksa je pokazala da povlačenje palice u pravcu nosa ume da bude bolno ako se izgubi kontrola.

4. Jednoručno letenje ležeći, bokom na klupici

Jedna od varijacija lateralnog letenja za zadnje rame koja strahovito pogađa ciljani mišić. Preporučujem da se radi sa manjim slika3težinama zbog poluge. Mala promena težine ima dramatičnu razliku osećaja kod dizanja.

Početna pozicija je ležeći na boku, sa jednoručnim tegom u gornjoj ruci blago ali konstantno savijenom u laktu, kroz ceo pokret. Sa potpunom kontrolom podići teg skoro vertikalno i polako ga spuštajući ali ne skroz do neutralnog položaja, stalno održavajući tonus mišića.

5. Vertikalni roving na donjem koturu sa mini šipkom

Zbog konstantne zategnutosti kabla, ova vežba ima poseban uticaj na rast zadnje glave ramena a posebno u gornjem delu putanje. Ako je moguće, kod svakog pokušaja na vrhu zadržati šipku na trenutak a u poslednjem izdržati nekoliko sekundi.

6. Sedeći potisak iza glave

Veoma moćna vežba za snagu i veličinu ramena koja pretežno koristi mišiće zadnje i srednje glave ramena. Preporučuje se da se radi sa skoro potpuno vertikalnim naslonom i teg se u potpunoj kontroli spušta iza glave i istom putanjom vraća u vis.

Poželjno je imati pomagača koji će kontrolisati putanju i eventualno asistirati kod poslednjih nekoliko zahvata.

Kombinovani trening za ramena (4. nedelja)

1. Sedeći potisak sa jednoručnim tegovima supersetovano sa vertikalnim rovingom sa jednoručnim tegovima

Idealna vežba za pravog muškarca. Kombinacija dve, možda najzahtevnije, vežbe će pomeriti svačiji trening na viši nivo.

2. Stojeći potisak iznad glave.

slika4Najtoplije preporučujem nošenje pojasa za vreme izvođenja ove vežbe koja je dobra kako za snagu i koordinaciju celog tela tako iza snagu ramena.

Uvek može da se uradi neki ponavljanja koristeći energiju celog tela a posebno nogu nakon čega obavezno treba puštati teg pod kontrolom ulazeći u "negativan" položaj. Tada se svesno pruža otpor tegu koji spuštamo.

3. Ležeće kruženje jednoručnim tegom supersetovano sa L-Lateralnim letenjem

Ležeće kruženje jednoručnim tegom je veoma interesantna i logičana vežba koja se retko kad radi u teretanama. Nikad nisam razumeo zašto.

Leži se na leđima na benč klupici, početna pozicija je sa tegovima u krilu, dlanovi prema podu. Laganim pokretima od po dve sekunde, otprilike, razdvajati ruke, kao kazaljke na satu dok se iz položaja "6 sati" ne poklope u položaju "12 sati".

Nakon toga, istom brzinom pokreta vratiti teg u krilo. Tom prilikom, lagano rotirati teg da u gornjoj poziciji dlanovi budu okrenuti ka plafonu.

Odmah po završetku ove vežbe preći na sedeće bočno letenje. Podlaktica i nadlaktica obrazuju slovo L.

Ovo je veoma moćna mišićna pumpa ako se pažljivo izvodi.

4. Prednji potisak na mašini

Ideja vežbanja na spravi je da se nečim zbuni centralni nervni sistem i da se udaljimo iz matrice vežbanja koja nam je već rutina. Trik koji može dodatno da zbuni CNS i pospeši rast mišića je asimetrična negativna repeticija i primenjuje se kod spuštanja tega. Tom prilikom, svesno se mnogo više optereti prvo jedna pa u sledećem položaju druga ruka. Težina se ne menja kroz ponavljaje, samo se svesno relaksira desna a napregne leva strana kod dizanja. To je lep i bezbedan način da se uradi nekoliko negativnih polujednoručnih ponavljaja sa šipkom. Nakon toga nastaviti sa nekoliko uobičajenih ponavljaja.

5. Sleganje ramenima sa šipkom

Vežba koja primarno pogađa trapez ali sekundarno i rame dajući prijatan osećaj tonusa. Kod izvođenja pokreta postoji svega dve stvari o kojima treba voditi računa.

Probajte ramenima da dodirnete sopstvene uši. Kada mislite da ste dosegli maksimalnu težinu, dodajte još 20 kg i uradite još jednu seriju. Preporučujem da koristite takozvane gurtne da se pojača hvat.

6. Prednje, bočno i zadnje letenje na donjem koturu

Vežba koja, jednu po jednu, pogađa, kako se to kaže po teretanama, sve tri glave ramena. Zbog njene specifičnosti obično se radi na kraju treninga, a može i na samom početku kao zagrevanje. Kada nemate ideju šta da radite za ramena, slobodno "pročešljajte" sve tri glave ramena koristeći kabl na donjem koturu.

 


Podeli tekst:

Milan Strongman je poznati onlajn personalni trener koji je u karijeri pomogao velikom broju ljudi da smršaju.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde