Zdravlje muškarca

Traumatsko oštećenje aorte

Traumatsko oštečene aorte je često. Nažalost, preživljavanje posle povrede aorte je krajnje retko. U poginulih nakon automobilskog udesa, povreda aorte je prisutna u 16% slučajeva i primarni je uzrok smrti...

Pročitajte >>>

Aortitis

Inflamatorna aneurizma. Karakterizacija, dijagnoza i posledice. Detaljan opis delovanja arteriosklerozne ili aneurizmatske bolesti sa ograničenim otokom koji zahvata torokalnu aortu.

Pročitajte >>>

Disekcija aorte

Akutna disekcija aorte, najčešći od katastrofalnih procesa koji pogađaju aortu. Silina pulsativnog protoka krvi pod velikim pritiskom, cepa intimu aorte, što se dalje širi u mediju. Akutni bol u grudima,...

Pročitajte >>>

Bolesti grudne aorte

Veliki protok krvi kroz torakalnu aortu pod velikim pritiskom, je bez premca u vaskularnom sistemu. S toga će bilo koje stanje koje narušava integritet torakalne aorte, poput disekcije, rupture i...

Pročitajte >>>

Vole seks, pa dobijaju rak

Muškarci koji se između 20 - ih i 30 - ih godina često upuštaju u seksualne odnose i masturbiraju dvadesetak puta mesečno i više, izloženiji su raku prostate u kasnijoj...

Pročitajte >>>

Pušenje povećava rizik od aritmije

Osobe koje puše i bivši pušači izloženi su povećanom riziku od nepravilnosti srčanog ritma, poznatog kao atrijalna fibrilacija (AF), upozoravaju holandski stručnjaci iz Medicinskog centra Erazmus u Roterdamu.

Pročitajte >>>

Karcinom bronha

Simptomatologija karcinoma bronha u evoluciji bolesti predstavlja pozni fenomen. Pojava simptoma obično ukazuje na stadijum odmakle bolesti. Međutim, oko 90% pacijenata u početku su bez simptoma bez obzira da li...

Pročitajte >>>

Polne bolesti - više znanja manja opasnost od zaraze

Polno prenosive bolesti (SPB), kao što ime kazuje, prenose s čoveka na čoveka polnim kontaktom. Izuzetno retko infekcija se može preneti i nepolnim putem (npr. kontaminiranim predmetima). Širenju bolesti pogoduju...

Pročitajte >>>

Bolest limfatika

Prvenstvena uloga limfnog sistema je vraćanje vanćelijske tečnosti iz intersticija u (venski) krvotok. Limfni sistem, u koordinaciji sa imunim, takođe funkcioniše kao zaštitni filter od invazije tela stranim materijama. Stvaranje...

Pročitajte >>>

Dijabetes melitus tip 2 i kardiovaskularna bolest

Danas u svetu oko 200 miliona ljudi boluje od dijabetesa, a u našoj zemlji preko 500.000. Preko 90% svih obolelih čine oboleli od dijabetesa tip 2. Broj obolelih raste, dužina...

Pročitajte >>>