Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija predstavlja poremećaj koji se definiše kao nemogućnost postizanja i održavanja erekcija dovoljne za seksualni odnos. 

 
Poremećaj se javlja često. Ukoliko se posmatra grupa pacijenata storosti od 18 do 59 godina studije pokazuju da oko 10% pacijenata ima problem sa postizanjem i održavanjem erekcije. 
 
Tipizacija
 
Erektilna disfunkcija se prema uzroku može podeliti u dve kategorije - onu koja je uzrokovana psihološkom faktorima i erektilnu disfunkciju uzrokovanu organskim faktorima. Obično su uzroci pomešani tako da u najvećem broju slučajeva imamo kombinaciju psiholoških i organskih faktora. Često erektilna funkcija predstavlja jedan od simptoma drugih bolesti - najčešće oboljenja nervnih ili vaskularnih struktura kao i endokrinoloških poremećaja. Erektilna disfunkcija najčešće je povezana sa diabetesom, povišenim krvnim pritiskom, neurološkim oboljenjima, uvećanom prostatom, pušenjem cigareta i hormonskim poremećajima. 
 
Ispitivanja su pokazala da je kod pacijenata koji boluju od erektilne disfunkcije znatno veća  smrtnost, pre svega na račun povećane smrtnosti zbog oboljenja kardiovaskularnog sistema. Ovo često oboljenje dovodi do anksioznosti i depresije i značajno utiče na kvalitet života. Ovo su veoma važni razlozi zbog kojih je neophodno posmatrati erektilnu disfunkciju kao ozbiljno stanje i potražiti pomoć urologa. 
 
Dijagnoza
 
Dijagnoza erektilne disfunkcije se postavlja na osnovu podataka koje pacijent daje o tegobama koje ima, na osnovu pregleda i laboratorijskih nalaza. Ultrasonografski pregled i magnetna rezonanca se retko koriste, prvenstveno u slučajevima kod povreda genitalija i nakon operativnih zahvata. 
 
Lečenje
 
Lečenje erektilne disfunkcije je kompleksno i obično zahteva angažovanje više različitih specijalista. Ukoliko se tokom dijagnostike ustanovi postojanje nekog poremećaja tj. postojanje drugog oboljenja, te se erektilna dusfunkcija posmatra samo kao jedan od simptoma, neophodno je lečiti osnovno oboljenje. Lečenjem osnovnog oboljenja stvaramo uslove za normalizaciju erektilne funkcije. Danas postoji veliki broj lekova koji se primenjuju u lečenju erektilne disfunkcije. Pored lekova primenjuju se vakum aparati koji potpomažu u postizanju erekcije. Kod najtežih slučajeva, kada su svi drugi načini lečenja bezuspešni moguće je hirurško lečenje kojim se koriguju anatomske promene i eventualno plasira implant u penis. Danas se najviše upotrebljavaju proteze koje po potrebi dovode do erekcije. 
 
Pacijenti koji boluju od erektilne disfunkcije obično zahtevaju savetovanje i pomoć, obično od strane urologa. Ukoliko je ustanovljeno postojanje nekog oboljenja pacijenti imaju korist od raznih lekova, vakum sprava i hirurgije, dok kod pacijenata koji su izgubili samopouzdanje i imaju izraženu psihološku komponentu erektilne disfunkcije, objašnjenje i reči ohrabrenja imaju značajan efekat.
Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa erektilnom disfunkcijom.
 
Podeli tekst:

Dr Dimitrije Jeremić rođen je u Novom Sadu, Medicinski fakultet u Novom Sadu, upisao je 1999. godine. Deo specijalizacije proveo je na Univirzitetskoj Klinici Royal Hallamshire Hospital u Velikoj Britaniji. Doktorirao na...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde