Zdravlje dece

Vaspitni stilovi roditelja

Da li vaspitni stilovi roditelja koreliraju sa značajnim promenama u samoprocenama nakon izvesnog vremenskog perioda, kao i da li neki drugi faktori kao što su socio-demografske varijable i dimenzije ličnosti...

Pročitajte >>>

Urođeno išćašenje kukova

Urođeno iščašenje kukova je jedna od najdominantnijih urođena mana u koštano-zglobnom sistemu. Prema lekarskim statistikama 75 % urođenih deformiteta lokomotornog sistema pripisuje se ovom poremećaju. Vrlo često je iščašenje kukova...

Pročitajte >>>

Upala grla kod dece

Upala grla je najčešće povezana s prehladom. Kao poseban entitet, u detinjstvu je obično virus uzročnik, dok u školskom uzrastu predominira streptokokna infekcija grupe A, da bi u starijih uzročnici...

Pročitajte >>>

Šta uraditi kada dete ima povišenu temperaturu?

Pojave temperature (febrilnosti) jedan je od najčešćih simptoma različitih bolesti kod dece. Roditelji temperaturu obično doživljavaju kao dramatičan događaj koji ukazuje na ozbiljnu bolest deteta. Pored ovoga česta je zabluda...

Pročitajte >>>

Reumatska oboljenja zglobova u dece

Reumatske bolesti u dece predstavljaju oboljenja koja nastaju kao posledica genetske sklonosti, delovanja različitih infekcija i faktora spoljne sredine (ishrana, klimatski faktori i sl.). U medicini, za razliku od opšte...

Pročitajte >>>

Noćno mokrenje kod dece i uloga psihoterapije

Noćno mokrenje predstavlja poremećaj kod dece nakon četvrte godine života i karakteriše se nemogućnošću  kontrolisanja započetog proces mokrenja u toku sna. Iako dolazi do poremećaja mokrenja svi organi genitalno-urinarnog sistema...

Pročitajte >>>

Molluscum contagiosum

Molluscum contagiosum je benigno oboljenje kože koje se manifestuje u vidu bubuljica voštanog izgleda sa tačkastim udubljenjem u centru.

Pročitajte >>>

Emocionalna vezanost

Fenomen afektivnog vezivanja označava odnos prema drugome. Najslikovitije ga ilustruje činjenica da se malo dete emocionalno vezuje za majku i druge osobe iz svoje okoline. Ova rano stvorena veza prati...

Pročitajte >>>

Kako izaci na kraj sa detetovom ljutnjom

Izboriti se sa dečijom ljutnjom može biti zbunjujuće, iscrpljujuće i zabrinjavajuće po odrasle. U stvari, jedan od glavnih problema pri izlasku na kraj sa dečijom ljutnjom su ljutita osećanja koja...

Pročitajte >>>

Brižna majka - nesigurno dete

Uticaj majke na psihički razvoj deteta jedna je od najznačajnijih i, možda, najeksploatisanijih tema u psihologiji. Kvalitet emocionalne veze majka - dete, kaže teorija, određuje kasniji odnos osobe prema sebi...

Pročitajte >>>

Alergijske bolesti kod dece

Različite vrste alergijskih reakcija sve su češća pojava u dečijem uzrastu. Alergija nastaje kao posledica izmenjene regulacije imunskog odgovora kod dece koja imaju urođenu sklonost ka ovom tipu reagovanja. U...

Pročitajte >>>