Zdravlje dece

Terapija niskog rasta jako je kompleksna obzirom na veliki broj različitih uzroka zaostajanja u rastu. U najvećem broju slučajeva lečenjem osnovne bolesti koja je odgovorna i za visinsku retardaciju, optimalizuje se i rast (celijakija, hronične infekcije, rahitis, anemije...). U različitim endokrinopatijama, supstituciona hormonska terapija najčešće u potpunosti omogućava fenomen brze nadoknade u rastu i postizanje željene finalne visine. 

Nizak rast i hormon rasta

Terapija niskog rasta jako je kompleksna obzirom na veliki broj različitih uzroka zaostajanja u rastu. U najvećem broju slučajeva lečenjem osnovne bolesti koja je odgovorna i za visinsku retardaciju, optimalizuje...

Pročitajte >>>

Oprez - bučne igračke

Ako igračka stvara buku koja nadmašuje onu u diskoteci, sluh Vašeg deteta sasvim je sigurno u opasnosti. Buka osim toga negativno deluje i na emocionalno stanje ukućana koji postaju agresivniji....

Pročitajte >>>

Kada dete hrče

Hrkanje i noćna opstruktivna apnea nisu svojstveni samo starijim osobama, već se u određenom procentu susreću kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Ronhopatija se kod odraslih smatra uobičajenom pojavom, a...

Pročitajte >>>

Ishrana mlađih predškol­aca

U uz­ra­stu od dve go­di­ne ma­lišan je do­vol­jno do­bro raz­vio mo­tor­ne vešti­ne da se hra­ni bez po­moći, pa mu to tre­ba i do­zvo­li­ti. Od ovog pe­ri­o­da, pa na­dal­je, nje­go­va is­hra­na...

Pročitajte >>>

Istine i zablude o vakcinaciji

U pokušaju da se zaštite od brojnih bolesti, ljudi pribegavaju raznim sredstvima. Neki se odlučuju da reaguju tek onda kad se pojave prvi simptomi, drugi slušaju tajne narodne medicine, treći...

Pročitajte >>>

Rascepi usana i nepca

Savremeno shvatanje rascepa usana i nepca zasniva se na nomenklaturi koja se bazira na embriološkoj podeli nepca na primarno i sekundarno. Primarno nepce obuhvata usnu, kolumelu, zadnji deo septuma nosa...

Pročitajte >>>

O i X noge

Poznato je da većina dece u prve dve godine života ima fiziološki izražene O noge većeg ili manjeg stepena. Druge i treće godine kolena zauzimaju X položaj, a tek od...

Pročitajte >>>

Alergija na kikiriki

Deca koja od malena nisu počela da konzumiraju kikiriki izložena su deset puta većoj opasnosti od razvoja alergije na tu namirnicu, nego oni koji ga jedu od ranog detinjstva, pokazali...

Pročitajte >>>

Otkriven molekul koji štiti od alergija na hranu

Molekul sposoban za zaštitu od alergijskih reakcija na hranu, u stvari je interleuchin - 12, a antialergijsku moć otkrio italijanski naučnik Claudio Nicoletti, šef imunologije na Institutu za prehrambena istraživanja...

Pročitajte >>>

Govorni poremećaji dece

Roditelji sve manje stignu da popričaju sa decom. Majke prosečno provode sa decom 30 minuta na dan, a očevi samo sedam minuta. Je li čudno što deca kasno počinju govoriti?

Pročitajte >>>