Kako biti zdrav i izgledati lepo

Antropometrija, koja se razvila krajem 19-tog veka, pruža podatke o veličini, sastavu i proporciji ljudskog tela.

Antropometrijska merenja su jednostavne, jeftine, neinvazivne i pouzdane metode, koje je moguće primeniti i kod ležećih pacijenata. Ona odslikavaju poremećaje u ishrani, nedovoljnu fizičku aktivnost i prisustvo bolesti.

Antropometrija se primenjuje na individualnom i populacionom nivou. Uslovi za sprovođenje antropometrijkih merenja su obučeno osoblje, kalibrisana oprema, a na populacionom nivou i dobro odabran uzorak.

Glavni nedostatak antropometrijskih merenja je mogućnost otkrivanja isključivo nutritivnih poremećaja koji dovode do promena u proporciji i veličini tela.

Sastav organizma prema uzrastu

 Parametar  Fetus  Odojče  Deca  Odrasli muškarci
 Telesna masa (kg)  0,3   3,5  14,0
 70,0
 Masti (g/kg)  5,0  160,0
 160,0
 160,0
 Voda (g/kg)  880,0  820,0
 695,0
 720,0
 Ukupni azot (g/kg)  15,0  23,0
 38,20
 34,0
 Natrijum (g/kg)  2,3  1,88
 1,84
 1,84
 Kalijum (g/kg)  1,68  2,07
 2,54
 2,70
 Hlor (g/kg)  2,69  1,94
 1,77
 1,56
 Kalcijum (g/kg)  4,2  9,6
 21,1
 22,4
 Magnezijum (g/kg)  0,18  0,26
 0,36
 0,50
 Fosfor (g/kg)  3,0  5,6
 10,50
 12,0
 Gvožđe (mg/kg)  58,0  94,0
 64,2
 74,0
 Bakar (mg/kg)  3,0  5,0
 3,3
 2,0
 Cink (mg/kg)  20,0  20,0
 22,3  30,0

U zavisnosti od uzrasta, primenjuju se različita antropo-metrijska merenja .
Novorođenče Odrasli

Antropometrijski parametri koji se preporučuju za različite uzraste

 Parametar  Novorođenče i odojče  Dete  Adolescenti 10-24 g.  Odrasli
 Uzrast  x x
x
x
 Pol  x  x  x  x
 Gestaciona starost  x  x  x  x
 Telesna visina  x  x    
 Telesna dužina  x  x  x  x
 Telesna  masa  x      
 Obim glave    x  x  x
 Obim nadlaktice  x###      
 Obim grudnog koša        x
 Obim kuka      x  x
 Obim struka      x  x
 DKN* tricepsa      x  X#
 DKN subskapularno      x  
 Postojanje menarhe      x  
 Dojke stepen 2      x  
 Genitalije stepen  3      x  
 Glas odraslog      x  
 Indeks telesna mase     x
 x
 Ponderalni indeks  x##      

*DKN - debljina kožnog nabora
## - samo kod odojčeta
### - samo kod novorođenčeta
#- samo starijih od 65 godina

Procena zdravstvenog rizika pojedinca, kao i populacije veoma uspešno se vrši pomoću indeksa telesne mase (ITM). Ovaj indeks se izračunava kao telesna masa izražena u kg po kvadratu telesne visine izražene u m:

ITM (kg/m2) = TM (kg) / TV2 (m2)

Prosečna vrednost indeksa telesne mase zavisi od starosne grupe.

Prosečne vrednosti ITM prema starosnim grupama

 Uzrast (godine)  ITM (kg/m2)
 19-24  19-24
 25-34  20-25
 35-44  21-26
 45-54  22-27
 55-64  23-28
 Preko 64  24-29

Na osnovu vrednosti ITM određuje se stepen ishranjenosti ispitanika.

Klasifikacija stepena ishranjenosti odraslih prema preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije

 ITM (kg/m2)  Stepen ishranjenosti
 < 20
 Pothranjenost
 20 - 24.9  Normalna ishranjenost
 25 - 29.9  Osobe sa prekomernom telesnom masom (predgojazni)
 30 i više  Gojazni

Merenjem debljine kožnih nabora vrši se procena sadržaja ukupnih masti u organizmu.

Procena ishranjenosti i rizik od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na obim struka

 Pol  Normalna ishranjenost  Rizik prvog stepena  Rizik drugog stepena
 Muški  < 94 cm  94-101 cm  ≥ 102 cm
 Ženski  < 80 cm  80-87 cm  ≥  88 cm

Klinički nalaz kod pojedinih deficita u ishrani

 Organ  Fizički nalaz  Uzrok deficita
 Kosa
 • Opadanje
 • suvoća
 • dispigmentacija
 • krtost
 • proteini
 Lice
 • Bledilo
 • otok
 • gvožđe
 • tiamin
 • proteini
 Usta
 • glossitis, otok, peckanje jezika;
 • cheilosis, angularni stomatitis;
 • zubni karijes, prebojenost zuba, žute mrlje u gleđi i dentinu
 • riboflavin
 • niacin
 • fluor
 • kalcijum
 • fosfor
 Oči
 • Kseroftalmia
 • Hemeralopia
 • Bitotove mrlje
 • fotofobija
 • Bledilo konjuktive
 • akseroftol
 • gvožđa
 Vrat
 • Struma
 • jod
 Koža
 • Xerosis (riblja koža),
 • perutanje
 • ekcem
 • dispigmentacije kože
 • hemoragične promene
 • suvoća
 • akseroftol
 • proteini
 • niacin
 • cink
 • vitamin C linolenska kiselin
 Nokti
 • Brazde
 • ispucalost
 • atrofija
 • gvožđe
 • kalcijum
 • vitamin A
 CNS
 • Apatija
 • razdražljivost
 • tetanija
 • periferne neuropatije
 • proteini
 • kalcijum
 • magnezijum
 • vitamini B komplek
 Kosti
 • Rahitis
 • osteomalacija
 • Kalcijum
 • fosfor
 • kalciferol
 • vitamin C


Podeli tekst:

Prof. dr Maja Nikolić je specijalista higijene i subspecijalista zdravstvenog vaspitanja, nutricionista, dijetolog. Radi na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde