Prof. dr Maja Nikolić

Specijalista higijene i subspecijalista zdravstvenog vaspitanja

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

  • dr Maja Nikolić rodjena je u Nišu 19. marta 1967. godine
  • Završila je osnovnu i srednju školu u Nišu
  • Završava Medicinski fakultet u Nišu 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,25.
  • Magistrirala je 2000. godine i doktorirala 2004. godine
  • Naziv disertacije "Glikemijski indeks namrinica i glikemijskog opterećenja kao faktori rizika za ishemijsku bolest srca".
  • Redovan je profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu, gde radi od 1994.
  • Od 1996. radi i u nastavnoj bazi - Institutu za javno zdravlje u Nišu. 
  • Specijalizaciju iz Higijene završila je juna 1997., a užu specijalizaciju iz zdravstvenog vaspitanja 2008.
  • Od maja 2001. do maja 2002. bila je, kao stipendista italijanske Vlade, na postdiplomskom usavršavanju iz oblasti ishrane na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu. Bavi se istraživanjima u oblasti preventivne medicine i higijene ishrane.

Autor je ili koautor više od 300 radova koji su objavljeni u domaćim i medjunarodnim časopisima ili izlagani na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.Izdala je dve monografije i nekoliko udžbenika.

Član je Srpskog lekarskog društva, Jugoslovenskog društva za ishranu i Evropskog udruženja za proučavanje gojaznosti.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Niš do 1991

Osnovne studije.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Niš od 1994

Redovni profesor.

Institutu za javno zdravlje u Nišu od 1996

Rad u nastavnoj bazi.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Član.

Jugoslovensko društvo za ishranu

Član.

Evropsko udruženje za proučavanje gojaznosti

Član.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Prof. dr Maja Nikolić