Aflatoksin i mleko u Srbiji

Reč  aflatoksin potiče od engleske reči aflatoxin a odnosi se na toksin plesni Aspergillus flavus koja se najčešće stvara na kikirikiju, kokosu i kukuruzu. Jedan od najopasnijih toksina i kancerogenih stvari u namirnicama uopšte.


Postoji više tipova (B-1, G-1) koji se laboratorijskim analizama mogu razlikovati. To je jedini poznati mikotoksin za koji se vodi epidemiološka evidencija radi direktne opasnosti od izazivanja raka kod čoveka; aflatoksin B-1 je dosada najjača kancerogena stvar u hrani. Rak jetre i aflatoksin su u direktnoj vezi. Kontrola svih sirovina jedina je mera predostrožnosti.

Mleko u Srbiji

 Zdravlje ljudi u Srbiji nije ugroženo konzumiranjem mleka koje je u rafovima prodavnica jer je nivo aflatoksina, iako u nekim uzorcima iznad dozvoljenih granica, daleko ispod koncentracija koje mogu izazvati bilo kakve zdravstvene probleme, istaklo je Ministarstvo poljoprivrede.


U Srbiji je do 2010. godine dozvoljeno prisustvo aflatoksina u mleku bilo 10 puta veće nego danas (0,5 umesto, sadašnjih 0,05 mikrograma po kilogramu), što je standard koji u ovom trenutku važi u velikom broju država, uključujući i SAD.


 Prema dostavljenim podacima za više od 30 ispitanih uzoraka mleka iz desetak domaćih mlekara vidi se da su u nekima količine aflatoksina M1 veće 10, 20 pa čak i 200 odsto od dozvoljenih, rekao je Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu. On je napomenuo da je, reagovajući pre svega kao otac, a ne kao državni službenik, odlučio da te rezultate objavi i tako upozori javnost Srbije na loš kvalitet mleka.

Rezultati ispitivanja preuzeti sa sajta Gorana Ješića

Maksimalna dozvoljena koncentracija Aflatoksina M1 u sirovom mleku, termički obrađenom mleku i mleku za proizvodnju mlečnih proizvoda je 0,050 mikrograma/kg u skladu sa tačkom 2.1.13. Pravilnika o dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za ishranu bilja (Sl.glasnik RS 28/2011)


rezultati-istrazivanja-mleka

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde