Paraziti

Giardia intestinalis (giardia lamblia)

Giardia intestinalis je flagelat i parazit digestivnog trakta, uglavnom duodenuma. Parazit se javlja u vegetativnom i cističnom obliku. Vegetativna forma je dužine 10-20 µm, pokazuje bilateralnu simetriju i kruškastog je...

Pročitajte >>>

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis je flagelata (poseduje flagele, bičeve) urogenitalnog trakta. Kruškastog je oblika, kreće se uz pomoć bičeva, poseduje jedro i blefaroplast-telašce iz koga polaze bičevi. Jedan bič je vezan za...

Pročitajte >>>

Taenia saginata

Taenia saginata (goveđa pantljičara) je cestoda (pantljičara). Pantljičare su vrlo veliki crvi koji žive kao paraziti u crevima ljudi i nekih životinja. Pljosnatog su oblika i imaju oblik pantljike, po...

Pročitajte >>>

Plasmodium

Plasmodium spada u nepokretne protozoe, krvne parazite ljudi koji izazivaju malariju. Dele se na 4 vrste: Plasmodium vivaks, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum i Plasmodium ovale. Izazivači malarije imaju složen razvojni...

Pročitajte >>>

Larva migrans

Nematode koje započinju parazitizam kod čoveka nekada ne mogu da kompletiraju svoj životni ciklus, već se on prevremeno završava u određenom stadijumu razvoja. Fenomen koji se pri tome razvija nazvan...

Pročitajte >>>

Mansonella ozzardi

Mansonella ozzardi je helmint (crv) iz familije Filaridie i endemska područja su u Južnoj i Centralnioj Africi. Spada u nematode (valjkaste crve). Nematode su nesegmentirani, obli crvi kod kojih je...

Pročitajte >>>

Mansonella perstans

Mansonella perstans je helmint (crv) iz familije Filaridie. Spada u nematode (valjkaste crve). Nematode su nesegmentirani, obli crvi kod kojih je izražen polni dimorfizam (jedinke su odvojenih polova), mužjaci su...

Pročitajte >>>

Taenia solium

Taenia solium (svinjska pantljičara) je cestoda (pantljičara). Pantljičare su vrlo veliki crvi koji žive kao paraziti u crevima ljudi i nekih životinja. Pljosnatog su oblika i imaju oblik pantljike, po...

Pročitajte >>>

Rhinosporidium seeberi

Rhinosporidium seeberi je parazit za koji se dugo mislilo da je gljivica, ali je nedavno otkriveno da spada u vodene protozoalne parazite iz roda Mesomycetozoea.

Pročitajte >>>

Echinococcus granulosus

Echinococcus granulosus je jedna od najmanjih cestoda (pantljičara), dugačka je samo 3-6 mm. Cestode su segmentirani, pljosnati crvi. Sve cestode su hermafroditi. Morfološki, odrasle pantljičare su građene od glavice (scolex),...

Pročitajte >>>

Babesiae

Babesiae su protozoe. Protozoe su jednoćelijski mikroorganizmi koji imaju sve karakteristike ćelija eukariota.

Pročitajte >>>

Cysticercus cellulosae

Cysticercus cellulosae predstavlja vezikule, larve pantljičare Taenia solium. Larve se razvijaju u crevima, migriraju kroz tkiva i stvaraju ciste u različitim organima, gde prelaze u zrele jedinke koje mogu biti...

Pročitajte >>>

Hymenolepis diminuta

Hymenolepis diminuta spada u cestode (,) digestivnog trakta. Insekti ingestiraju jajašca ovih pantljičara i u njima one sazrevaju do forme cisticerkoida.  Cestode su segmentirani, pljosnati crvi. Sve cestode su hermafroditi....

Pročitajte >>>

Isospora belli

Isospora belli je protozoa (jednoćelijski parazit). Protozoe su jednoćelijski mikroorganizmi koji imaju sve karakteristike ćelija eukariota. Okruglog je ili ovalnog oblika sa ekscentričnim jedrom i blefaroplastom.

Pročitajte >>>

Schistosoma

Schistosoma je trematoda (metilj). Trematode su helminti oblika lista. Telo im je prekriveno zaštitnim omotačem, tegumentom, preko kojeg se vrši apsorpcija hranljivih supstancija posredstvom mikrovila ispod kojih se nalaze mitohondrije,...

Pročitajte >>>