Odeljci knjiga

Inhibitori proteaza

Tokom replikativnog cilusa HIV-a dolazi do transkripcije informacione RNK na osnovu provirusa, usled čega se dalje sintetišu dva biohemijski inertna poliproteina. Virusna proteaza konvertuje ove poliproteine u različite strukturne i...

Pročitajte >>>

Inhibitori DNK polimeraze

Era efikasne selektivne terapije počinje upravo primenom aciklovira. Ovaj lek je derivat gvanozina, sa visokim afinitetom za herpes simpleks i varičela zoster viruse. Aciklovir se pod dejstvom timidin kinaze konvertuje...

Pročitajte >>>

Inhalacioni anestetici

Važna karakteristika inhalacionih anestetika je brzina kojom koncentracije anestetika u arterijskoj krvi, u kojima se ostvaruje farmakološko dejstvo, prate promene koncentracije leka u udahnutom vazduhu.

Pročitajte >>>

Hipnotici i sedativi

Nesanica je najčešći poremećaj spavanja. Nesanica se može javiti kao posledica stresa, izlaganja svetlosti ili neadekvatnim ritmom spavanja. Smenski rad i ostali faktori koji remete cirkardijalni ritam spavanja mogu povećati...

Pročitajte >>>

Antiemetici

Povraćanje je fizički akt koji se završava snažnim izbacivanjem želudačnog sadržaja preko usta. Često mu prethodi mučnina, a može biti praćen nagonima na povraćanje (ponovljene kontrakcije trbušnih mišića, sa ili...

Pročitajte >>>
Antiseptici i dezinficijensi predstavljaju ista jedinjenja koja se različito zovu zavisno od koncentracije.

Antiseptici i dezificijensi

Antiseptici i dezinficijensi predstavljaju ista jedinjenja koja se različito zovu zavisno od koncentracije.

Pročitajte >>>

Imunosupresivi

Munosupresivni lekovi deluju u fazi indukcije imunološkog odgovora, smanjujući proliferaciju limfocita; neki takođe inhibišu efektornu fazu.

Pročitajte >>>

Imunostimulansi

Citokini su peptidni medijatori koje oslobađaju imune i zapaljenske, u imunim i zapaljenskim reakcijama, a koji regulišu aktivnost tih ćelija. Identifikovano je više od 100 različitih citokina, a superfamilija citokina...

Pročitajte >>>

Insulin

Insulin je polipeptidni hormon koji reguliše metabolizam ugljenih hidrata, pa se koristi za lečenje šećerne bolesti. Insulin je peptid koji se sastoji od 51 aminokiseline, a izgrađen je u obliku...

Pročitajte >>>

Inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina

Amantadin se koristi za lečenje infekcija izazvanih influenca A virusom, ali ne i infekcija izazvanih influenca B virusom. U dva stadijuma virusne replikacije u ćelji domaćina, virusni membranski protein, M2,...

Pročitajte >>>

Ostali antimikrobiotici

Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme, a bezopasna za domaćina. Antimikrobiotici su...

Pročitajte >>>

Ostali lekovi za lečenje bolesti mišićno - koštanog sistema

U ovu grupu uglavnom spadaju preparati koji su više dodaci ishrani nego lekovi. Svi oni mogu pomoći kod degenerativnih bolesti zglobova kakav je osteoartritis (artroza). Hijaluronska kiselina je po hemijskom...

Pročitajte >>>

Kardiovaskularni sistem

Kardiovaskularni sistem čini srce, čiji je zadatak da ispumpava krv, kao i cirkulacijski sistem, koji uključuje arterijsku, vensku i limfatičku komponentu. Srce, odnosno njegova leva i desna strana (pretkomore i...

Pročitajte >>>

Hormonski preparati

Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u telesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tela. Većinu sisteskih hormona luče endokrine žlezde. Zajedno sa nervnim sistemom, endokrini...

Pročitajte >>>

Krv i hematopoezni sistem

Relativno kratak život zrelih krvnih ćelija zahteva njihovo kontinuirano obnavljajnje. Taj proces se naziva hematopoeza. Heatopoezni sistem sačinjavaju sva tkiva i organi koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija. Krv se...

Pročitajte >>>