Ostali antimikrobiotici

Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme, a bezopasna za domaćina.

Antimikrobiotici su lekovi za lečenje i sprečavanje infekcijama bakterija. To su pre svega bakterije iz porodica Microccoceae, Streptococcaceae, Neisseriaceae, Bacillaceae, Corynebacteriaceae, Enterobacteriaceae i Pseudomonaceae. Lekovi za lečenje infekcija mikobakterijama lj. bakterijama iz porodice Mycobacteriaceae (a to su tuberkuloza i lepra) svrstani su u posebnu grupu zbog posebne građe mikobakterija zbog čega je lečenje tuberkuloze i lepre specifično u odnosu na ostale bakerijske infekcije.

Antimikrobiotike u globalu delimo na antibiotike i ostale hemoterapeutike gde spadaju sulfonamidi i trimetoprim i fluorohinoloni. Antibiotici, su prirodni produkti ili su strukturno izmenjeni derivati prirodnih produkata. Za razliku od antibiotika, sulfonamidi, trimetoprim i fluorohinoloni su potpuno sintetski lekovi, i ne postoje u prirodi.

Kao i kod antibiotika tako i kod ostalih antimikrobiotika postoji problem sa rezistencijom. Rezistencija na trimetorpim je rezultat sinteze dihidrofolat reduktaze koja se prenosi plazmidima. Ova rezistencija se prenosi transdukcijom i može da se širi pomoću transpozona. Rezistencija mnogih bakterija na sulfonamide posledica je stvaranja forme dihidropteroat sintetaze koja ispoljava mali afinitet za sulfonamide, a neizmenjen afinitet za PABA. U bakterijama koje prouzrokuju ozbiljne infekcije nalaze se plazmidi sa genima rezistencije za sulfonamide i trimetoprim.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde