Inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina

Amantadin

Amantadin se koristi za lečenje infekcija izazvanih influenca A virusom, ali ne i infekcija izazvanih influenca B virusom.

U dva stadijuma virusne replikacije u ćelji domaćina, virusni membranski protein, M2, funkcioniše kao jonski kanal. Stadijumi su: fuzija virusne membrane i membrane endozoma ćelije domaćina i kasniji stadijum sjedinjavanja virusnih elemenata i oslobađanja novih viriona sa površine ćelije domaćina. Amantadin blokira navedeni jonski kanal. (Rimantadin ima slično dejstvo).

Daje se oralno, pri čemu se dobro apsorbuje i postiže visok nivo u svim telesnim tečnostima, čak i u pljuvački, a izlučuje se u nepromenjenom obliku putem bubrega. Podesan je za primenu u obliku aerosolaa.

Neželjeni efekti su retki; dešavaju se kod 5-10% pacijenata i nisu ozbiljni. Najčešći neželjeni efekti su vrtoglavica, usporen govor i nesanica.

Zanamivir

Kod influenca virusa, aktivnost neuraminidaza je neophodna za oslobađanje novih virusnih partikula iz inficirane ćelije domaćina procesom pupljenja. Inhibitor dejstva neuraminidaze je upravo zanamivir; aktivan protiv influenca A i influenca B virusa.
Njegova primena se preporučuje u prvim danima infekcije. Nalazi se u obliku preparata za inhalaciju.

Oseltamivir

Oseltamivir je novi lek koji blokira aktivnost neuraminidaze. Virus može zaraziti ćeliju, replikovati se u njoj, ali nove jedinke virusa ne mogu izaći van ćelije i zaraziti druge. Takvu ćeliju zajedno sa virusima uklanja imuni sistem organizam. Na taj način se leči sam uzrok i sprečava i dalja infekcija drugih osoba. Aktivan je protiv influenca A i influenca B virusa.

Registrovani lekovi

  • oseltamivir – TAMIFLU (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde