Inhibitori DNK polimeraze

Aciklovir

Era efikasne selektivne terapije počinje upravo primenom aciklovira. Ovaj lek je derivat gvanozina, sa visokim afinitetom za herpes simpleks i varičela zoster viruse.

Aciklovir se pod dejstvom timidin kinaze konvertuje u monofosfat i na sreću virus-specifična forma ovog enzima je mnogo efikasnija u procesu fosforilizacije u poređenju sa enzimima same ćelije domaćina. Zbog toga je aciklovir aktivan isključivo u inficiranim ćelijama. Kinaze, ćelije domaćina, konvertuju monofosfatni oblik leka u trifosfatni oblik. Aciklovir trifosfat inhibira virusnu DNK-polimerazu usled čega dolazi do zaustavljanja rasta virusnog DNK lanca. Aciklovir je 30 puta jači inhibitor tog enzima u virusu nego u humanim ćelijama. Aciklovir trifosfat se u potpunosti inaktivira u ćeliji domaćina, prevashodno pod dejstvom ćelijskih fosfataza.

Rezistencija izazvana promenom genskog koda virusa za timidin kinazu ili DNK polimerazu opisana je kod aciklovir-rezistentnih herpes simpleks virusa koji izazivaju pneumoniju, encefalitis i mukokutane infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata.

Aciklovir se može primeniti oralnim putem, intravenski i lokalno. Pri oralnoj primeni, samo 20% primenjene doze se apsorbuje. Izlučuje se putem bubrega.

Neželjeni efekti primene aciklovira su minimalni. Lokalna reakcija tokom intravenske primene može se razviti ukoliko dođe do ekstravazacije primenjenog rastvora leka. Opisani su slučajevi renalne disfunkcije prilikom intravenske primene aciklovira, mada spora intravenska smanjuje rizik. Mučnina i glavobolja se mogu javiti, kao i encefalopatija, mada u retkim slučajevima.

Lekovi slični acikoviru su valaciklovir i famaciklovir. Valaciklovir je prekursor aciklovira. Famciklovir se metaboliše u svoju aktivnu formu penciklovir. Penciklovir ima sličan mehanizam dejstva kao i aciklovir.

Ganciklovir

Ganciklovir je aciklični analog gvanozina. Ovo je lek izbora u terapiji citomegalnih infekcija koje se prevashodno razvijaju kod imunokompromitovanih osoba. Kao i aciklovir, ganciklovir se aktivira, i kao aktivan trifosfatni oblik stupa u kompeticiju sa guanozin trifosfatom za inkorporaciju u rastući virusni DNK lanac. On suprimira virusnu DNK replikaciju, ali za razliku od aciklovira, ne dovodi do potpunog zaustavljanja rasta DNK lanca.

Primenjuje se intravenski, izlučuje urinom i ima poluvreme eliminacije od oko 4 sata.

Ganciklovir dovodi do ozbiljnih neželjenih efekata kao što su depresija kostne srži i delimično poseduje kancerogeni potencijal. Iz tog razloga se koristi kod imunokompromitovanih pacijenata kojima su ozbiljni ugroženi život ili vid. Lek se može primeniti oralnim putem kod pacijenata obolelih od AIDS-a.

Tribavirin (Ribavirin)

Tribavirin je sintetski nukleozid, čija je struktura slična gvanozinu. Zbog toga je njegov mehanizam delovanja sličan ostalim analozima nukleozida, tj. deluje kao virostatik na sintezu virusne informacione RNK. On inhibira mnoge DNK i RNK viruse, uključujući i one koji zahvataju donje respiratorne puteve.

U obliku aerosola koristi se u terapiji influence i infekcija izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom. Pokazuje efikasnost u terapiji Lassa groznice (infekcija izazvana arena virusima), primenjen intravenskim putem, tokom prvih 6 dana od pojave infekcije, redukuju stopu mortaliteta.

Foskarnet (Fosfonoformat)

Foskarnet je sintetski nenukleozidni analog pirofosfata. Vezuje se za DNK polimerazu, sprečava odvajanje pirofosfata iz nukleozidnih trifosfata i tako blokira formiranje DNK lanca.
Primenjen u obliku intravenske infuzije, predstavlja lek drugog izbora u terapiji citomegalovirusne infekcije oka kod imunokompromitovanih pacijenata.

Može biti veoma nefrotoksičan.

Registrovani lekovi

  • aciklovir – ACIKLOVIR (Remevita Srbija), ACIKLOVIR (Zdravlje Srbija), ZOVIRAX (Glaxosmithkline Italija),
  • ribavirin – COPEGUS (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska), REBETOL (Schering Plough Holandija),
  • ganciklovir – CYMEVENE (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska),
  • valganciklovir – VALCYTE (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska),
  • brivudin – BRIVUZOST (Berlin-Chemie Nemačka)

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde