Odeljci knjiga

Antagonisti cisteinil - leukotrienskih receptora

Antagonisti leukotrienskih receptora su noviji lekovi za prevenciju napada astme. Anatagonisti cisteinil-leukotrienskih receptora sprečavaju pojavu aspirinske astme, inhibiraju astmu izazvanu naporom i smanjuju i rani i kasni odgovor bronhijalnog stabla...

Pročitajte >>>

Ostali lekovi u terapiji bolesti srca

U ostale preparate za lečenje bolesti srca spadaju alprostandil, trimetazidin, kreatinol, fosfokreatin, fruktoza 1,6-difosfat, ubidekarenon, adenozin, tiracizin, tedisamil i akadezin. Alprostandil je lek koji se koristi kod urođenog otvorenog duktusa...

Pročitajte >>>

Kardiotonički glikozidi

Kongestivna srčana slabost (kongestivna srčana insuficijencija) podrazumeva da su jedna ili druga komora nesposobne da istisnu celu količinu ulivene krvi. To ima za posledicu povećanje pritiska u pretkomorama i venskom...

Pročitajte >>>

Antagonisti angiotenzina II

Antagonisti angiotenzina II tj. blokatori receptora angiotenzina II je grupa lekova koja utiče na renin-angiotenzin sistem. Koriste se u lečenju hipertenzije, dijabetičke nefropatije i kongestivne insuficijencije srca. Postoje dva tipa...

Pročitajte >>>

Osmotski diuretici

Osmotski diuretici su farmakološki inertne supstance koje se filtruju preko glomerula, ali se nekompletno reapsorbuju, ili se uopšte ne reapsorbuju, preko nefrona. Mogu se dati u dovoljno velikim dozama, tako...

Pročitajte >>>

Tiazidi i tiazidima slični diuretici

Glavni tiazid je bendroflumetazid. Ostali su hidrohlorotiazid i ciklopentiazid, ali i niz drugih srodnih supstanci. Lekovi sličnog delovanja su hlotalidon, indapamid, zipamid i metolazon. Ova grupa lekova pripada diureticima srednje...

Pročitajte >>>

Diuretici koji štede kalijum

Diuretici koji štede kalijum deluju u sabirnim tubulima i vrlo su slabi diuretici. Predstavnici su spironolkaton, triamteren i amilorid.

Pročitajte >>>

Imunomodulatori u antivirusnoj terapiji

Imunomodulatori su lekovi koji menjaju imuni odgovor na virus ili koriste imune mehanizme u cilju eliminacije virusa.

Pročitajte >>>

Hormonska terapija malignih tumora

Tumori nastali iz hormon-senzitivnih tkiva mogu biti hormon-zavisni. Njihov rast može biti inhibiran hormonima suprotnog delovanja, antagonistima ili lekovima koji inhibiraju sintezu odgovarajućeg hormona. Hormoni ili analozi hormona koji deluju...

Pročitajte >>>

Antipsorijatici

Psorijaza je hronično recidivirajuće kožno oboljenje koje se karakteriše promenama u vidu crvenih makula ili ploča, suve srebrenkasto-bele boje, koje se lako mrve. Psorijaza pokazuje naročito afinitet prema određenim područjima...

Pročitajte >>>

Antibiotici za dermatološku primenu

Oboljenja kože mogu biti posledica brojnih etioloških faktora. U egzogene etiološke faktore se ubrajaju razni fizikalni agensi: mehanički (udarac, pritisak, grebanje), kalorijski (toplota, hladnoća), aktinički (zraci sunčevog spektra), rendgen zraci,...

Pročitajte >>>

Bronhodilatatori

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) čine hronični bronhitis i emfizem. Hronični bronhitis se definiše kao bolest obeležena produktivnim kašljem, stvaranjem sluzi u disajnim putevima i iskašljavanjem veći broj dana najmanje...

Pročitajte >>>

Prirodni ekspektoransi

Prirodni ekspektroansi su ekspektoransi koji se dobijaju iz lekovitog bilja. Od ovih biljaka obično se izrađuju ekstrakti od kojih se rade razni sirupi za iskašljavanje.

Pročitajte >>>

Preparati protiv akni

Terapija akni je lokalna i sistemska U lokalnoj terapiji primenjuju se preparati sa salicilnom kiselinom, rezorcinolom, sumporom, katranima, retinoičnom kiselinom, benzoil peroksidom, eritromicinom, klindamicinom, azelaičnom kiselinom. U sistemskoj terapiji kod...

Pročitajte >>>

Antiaritmici klase II, III i IV

Lekovi klase II uključuju antagoniste beta adrenergičkih-receptora (detaljno opisani u tekstu blokatori beta adrenergičkih receptora). Blokirajući beta-1-adrenergičke receptore u srcu blokiraju uticaj simpatikusa na srce i usporavaju srčanu frekvenciju. Antiaritmička...

Pročitajte >>>