Ostali lekovi u terapiji bolesti srca

U ostale preparate za lečenje bolesti srca spadaju alprostandil, trimetazidin, kreatinol, fosfokreatin, fruktoza 1,6-difosfat, ubidekarenon, adenozin, tiracizin, tedisamil i akadezin. Alprostandil je lek koji se koristi kod urođenog otvorenog duktusa arteriozusa, a trimetazidin  kardioprotektivni lijek.

Alprostandil

Alprostandil je lek koji po hemijskoj strukturi spada u grupu prostaglandina. Prostaglandini su važni vazoaktivni derivati arahidonske kiseline koji pokazuju vazomotorno, metaboličko i ćelijsko delovanje na plućnu i sistemsku cirkulaciju. E serija prostaglandina u koju spada i alprostandil izaziva vazodilataciju sistemske i koronarne cirkulacije. Alprostandil blokira zatvaranje ductusa arteriosusa pa se koristi za palijativno lečenje, u svrhu održavanja prohodnosti ductus arteriosusa, do definitivnog hirurškog zbrinjavanja kongenitalne srčane mane novorođenčeta. Primenjuje se u obliku infuzije samo u zdravstvenim ustanovama s mogućnošću primene intenzivne pedijatrijske nege.

Češće nuspojave su apneja, crvenilo lica i bradikardija. U retkim slučajevima mogu se javiti epileptični napadi, hipotenzija, tahikardija i proliv.

Trimetazidin

Trimetazidin je prvi antianginozni lek čiji je mehanizam delovanja optimizacija metabolizma energije. On smanjuje metabolička oštećenja koja nastaju tokom ishemije, utičući na važan korak u ćelijskom metabolizmu - inhibicija beta-oksidacije masnih kiselina. Trimetazidin inhibira oksidaciju masnih kiselina inhibiranjem 3-ketoacil CoA tiolaze (3-KAT), enzima beta-oksidacijskog puta masne kiseline. Stimuliše oksidaciju glukoze u srcu i smanjuje intracelularnu acidozu tokom ishemije. Takođe, održava ravnotežu između kalijumovih i natrijumovih jona u mišićnoj ćeliji. Zbog njegovog pozitivnog dejstva na srce u angini pectoris naziva se i kardioprotektivnim lekom. Eksperimentalne studije in vivo su pokazale da trimetazidin smanjuje veličinu infarkta u modelu srca miša i psa. Nekoliko kliničkih studija potvrdilo je povoljno delovanje trimetazidina viđeno u eksperimentalnim studijama. Trimetazidin se zbog toga koristi za dugotrajno lečenje i sprečavanje simptoma i posledica hronične angine pectoris. On povećava otpornost srčanog mišića na smanjenje protoka krvi kroz njega, značajno smanjuje učestalost napada angine pectoris zbog čega pacijent može smanjiti upotrebu organskih nitrata u lečenju angine pectoris.

Što se tiče nuspojava mogu se javiti digestivni poremećaji.

Registrovani lekovi

  • trimetazidin – PREDUCTAL MR (Les Laboratories Servier Francuska)

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde