Odeljci knjiga

Koža

Koža je organ koji obmotava čitavo telo. Površina kože odraslih iznosi oko 1,6 metara kvadratnih. Debljina kože je različita. Najveća je na dlanovima i tabanima, a najmanja na pregibima, trbuhu,...

Pročitajte >>>

Respiratorni sistem

Respiratorni sistem je specijalizovan za razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela tog sistema. Sprovodni deo čine: nosna duplja sa...

Pročitajte >>>

Sistem organa za varenje

Sistem organa za varenje (digestivni ili gastrointestinalni trakt) se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. Sačinjavaju ga: usna duplja, zubi, jezik, ždrelo,...

Pročitajte >>>

Urogenitalni sistem

Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja, i, potom, izlučuje iz organizma. Ureteri su uske cevi građene od glatkih...

Pročitajte >>>

Lekovi u terapiji oboljenja kostiju

Smanjenje koštane mase sa oštećejem mikroarhitekture koštanog tkiva naziva se osteoporoza; smannjenje sadržaja minerala u kostima naziva se osteopenija. Kosti koje su zahvaćene osteoporozom mogu se lako prelomiti, čak i...

Pročitajte >>>

Sintetski antigljivični lekovi

Azoli su sintetski antigljivični lekovi sa širokim spektrom dejstva. Najvažniji iz ove grupe su: flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, mikonazol i ekonazol. Azoli inhibiraju gljivični enzim citohrom P450 3A, lanozin 14 alfa-demetilazu,...

Pročitajte >>>

Linkozamidi

Linkozamidi spadaju u grupu antibiotika inhibitore sinteze proteina bakterija. U ovu grupu spadaju klindamicin i linkomicin. Predstavnik je klindamicin. Delotvoran je protiv Gram pozitivnih koka, uključujući mnoge penicilin-rezistentne stafilokoke, i...

Pročitajte >>>

Ksantini

U prirodnim izvorima postoje tri farmakološki aktivna metilksantina: teofilin, teobromin i kofein. U medicinske svrhe najčešće se koristi teofilin. Teofilin se obično primenjuje rastvoren u etilendiaminu, pod nazivom aminofilin. Kofein...

Pročitajte >>>

Hemioterapeutici za dermatološku primenu

Veliki broj živih uzročnika bolesti (bakterije, virusi, gljive, paraziti) može dovesti do lokalne (kožne) ili opšte (sistemske) infektivne bolesti.

Pročitajte >>>

Antituberkulotici

Tuberkuloza je vekovima bila bolest koja je odnosila najviše života, poslednjih 40 godina, novi lekovi su razvijeni i pušteni u primenu, tako da se tuberkuloza danas može izlečiti.

Pročitajte >>>

Antiprotozoici

Najvažnije protozoalne infekcije kod čoveka su malarija, amebijaza, lajšmanioza, tripanozomijaza i trihomonijaza. Primena lekova zavisi najviše od mesta i tipa infekcije, pa se različiti lekovi koriste kod akutnh i hroničnih...

Pročitajte >>>

Antiparazitni proizvodi

Pediculosis corporis (vašljivost tela) je parazitarno oboljenje kože koje izaziva vaš Pediculus corporis. Promene su najčešće na trupu, najpre u vidu sitnih makula na mestu ujeda vaši, a kasnije se...

Pročitajte >>>

Antineoplastici i imunomodulatori

Antineoplastici su lekovi koji se koriste u terapiji malignih tumora (kancera). Kancer je bolest u kojoj u telu obolelog dolazi do nekontrolisanog rasta i širenja nenormalnih formi ćelija. To je...

Pročitajte >>>

Antimikotici za dermatološku primenu

Gljivična oboljenja ljudi su veoma rasprostarnjena, najčešće su kontagiozna i zahtevaju dugotrajno lečenje. Javljaju se vrlo često na naborima i zatvorenim delovima kože kao što su stopala ili područje pazuha....

Pročitajte >>>

Antimalarici

Malarija predstavlja parazitarnu infestaciju koja se karakteriše akutnim cikličnim naletima (drhtavica, febrilnost, preznojavanje), anemijom i uvećanjem jetre i slezine. Uzročnik je Plasmodium. Dele se na 4 vrste: Plasmodium vivaks, Plasmodium...

Pročitajte >>>