Linkozamidi

Linkozamidi spadaju u grupu antibiotika inhibitore sinteze proteina bakterija. U ovu grupu spadaju klindamicin i linkomicin.

Predstavnik je klindamicin. Delotvoran je protiv Gram pozitivnih koka, uključujući mnoge penicilin-rezistentne stafilokoke, i mnoge anaerobne bakterije kao što je Bacteroides species. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina.

Klindamicin se može primeniti oralno ili parenteralno i široko se raspodeljuje po tkivima (uključujući i kosti) i telesnim tečnostima, ali ne prolazi krvno-moždanu barijeru. Aktivno se preuzima u leukocite. Njegov poluživot je 21 sat. Deo leka se metaboliše u jetri, a metaboliti, koji su aktivni, izlučuju se putem žuči i urina.

Klinička primena se odnosi na infekcije uzrokovane Bacteroides organizmima i za stafilokone infekcije kostiju i zglobova. Takođe se primenjuje i lokalno, kao kapi za oči, u terapiji stafilokoknog konjunktivitisa.

Neželjena dejstva su uglavnom gastrointestinalne tegobe. Može se javiti i potencijalno latentno stanje, pseudomembranozni kolitis. Ovo akutno inflamatorno oboljenje debelog creva uzrokuje nekrozitirajući toksin koji stvaraju sojevi bakterije rezistentne na klindamicin, Clostridium difficile, koji može biti deo normalne flore.

Registrovani lekovi

  • klindamicin – KLINDAMICIN (Hemofarm Srbija), CLINDAMYCIN-MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka),
  • linkomicin – LINCOHEM (Hemofarm Srbija)

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. ZORAN BOJANIĆ 20.03.2009

    Poštovani! Nisam baš čest posetilac srpskih medicinskih sajtova, jer su komercijalni i često su rezultat rada nekompetentnih autora. Biološko poluvreme eliminacije klindamicina je 2,4-3 časa, a ne 21 čas!!! Poluvreme eliminacije tog antibiotika je oko 4 časa kod starih, a 3,2 čas kod odraslih ljudi. Pored toga, nije tačno da klindamicin ne prolazi krvnomoždanu barijeru: prolazi je, ali koncentracije koje se postižu nisu dovoljne za antibiotsko delovanje. Zapaljenje moždanica ne utiče na prolazak klindamicina. Autor priloga je napisao da klindamicin ima metabolite koji su aktivni, što nije u potpunosti tačno. Klindamicin se metaboliše, pre svega, u jetri i stvara demetil i sulfoksidne metabolite od koji su neki i neaktivni (uglavnom oni koji se izlučuju). Pored toga, mislim da bi tekstove koje piše autor priloga MORAO da pregleda neki dobar lektor: - u srpskom jeziku ne postoji poluživot, odnosno polusmrt. Autor priloga je morao barem da pogleda knjigu \\\"Farmakokinetika\\\" prof. Milene Pokrajac (na srpskom je). Englezi mogu da kažu half-life, tj poluživot (to nije bukvalni, već hrastov prevod), ali Srbi tako ne govore; - rečenice koje piše autor priloga su po svojoj konstrukciji nemačke (\\\"se metaboliše\\\" umesto \\\"metaboliše se\\\") i - ne zna se šta se na šta odnosi: \\\"Aktivno se preuzima... \\\", pa: \\\"Njegov poluživot je ... \\\", Pa \\\"Deo leka se metaboliše... \\\". Autor priloga smatra da može na početku pasusa da stavi imenicu, a zatim da se sve dalje odnosi na nju. Pozdrav, doc. dr ZORAN BOJANIĆ bojaniczoran@gmail.com


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde