Antimalarici

Malarija predstavlja parazitarnu infestaciju koja se karakteriše akutnim cikličnim naletima (drhtavica, febrilnost, preznojavanje), anemijom i uvećanjem jetre i slezine. Uzročnik je Plasmodium. Dele se na 4 vrste: Plasmodium vivaks, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum i Plasmodium ovale.  

Dužina inkubacije zavisi od vrste parazita, tipa plazmodijuma, količine dospelih parazita, načina dospevanja uzročnika kao i od imuniteta. Period inkubacije se kreće od oko 8-10 dana, a može biti i od 8-14 meseci. Na kraju inkubacionog perioda dolazi do pojave sličnih simptoma: povišene temperature do 38oC, neraspoloženje, glavobolja, bolovi u mišićima, krstima i dr. Nakon toga sledi malarični napad koji se sastoji od tri faze: 1-osećaj hladnoće-drhtavica, 2-osećaj toplote i 3-znojenje
 • Prva faza - odlikuje se jakim osećajem hladnoće, groznice, bolesnik cvokoće zubima, koža je bleda, cijanotična, naježena. Javlja se glavobolja, bolovi u mišićima, krstima, gađenje a nekad i povraćanje. Ova faza traje 15 minuta do 3 časa a potom nastaje skok telesne temperature do 41oC i prelazi u fazu toplote.
 • Druga faza - pojačavaju se mišićni bolovi, glavobolja, bolesnik postaje uznemiren, javlja se često poremećaj svesti. Koža je hiperemična, suva, posebno lice. Krvni pritisak se snižava, registruje se ubrzan rad srca. Ova faza traje 2-6h.
 • Treća faza - započinje obilnim preznojavanjem. Bolesnik se oseća bolje i ima potrebu za snom. Ovo stanje se održava 48-72 časa. Tokom napada dolazi do povećanja jetre a potom i slezine. Jetra i slezina su  bolne. Sa smirivanjem napada dolazi do postepenog normalizovanja njihove veličine. Na koži lica mogu da se zapaze herpetične promene, lak ikterus, bledilo kože. Rano se razvija anemija, retikulocitoza, poikilocitoza, leukopenija, neutropenija. Sedimentacija je ubrzana. Povišen je nivo indirektnog bilirubina, a snižen nivo holesterola i albumina, dok je nivo globulina povišen.
Poseban klinički oblik malarije je malarija kod: dece (5-15% ima smrtni završetak), trudnica (abortus, prevremeni porodjaj, letalni ishod), lica iz endemskih područja (klinička slika slabo ispoljena), tropska algidna malarija (kardiovaskularni kolaps). Recidiv bolesti nastaje zbog neadekvatnog lečenja ili pojave rezistencije uzročnika.  

Antimalarici su lekovi koji se korsite za lečenje malarije. Koji će se antimalarik primeniti zavisi od faze ciklusa života parazita na koji deluju.

Hlorokin

Hlorokin, krvni šizontocidni lek, inhibira enzim hem polimerazu koji toksični hem (koji nastaje razgradnjom hemoglobina) pretvara u netoksične derivate.
Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije je 50 sati) i postiže visoke koncentracije u parazitu.

Neželjeni efekti su: gastrointestinalne tegobe, vrtoglavica, urtikarija; a bolus intravenska injekcija može da dovede do pojave aritmija.

Hinin

Hinin je krvni šizontocidni lek. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 10 sati) i može se, ukoliko je to neophodno, primeniti u obliku intravenske infuzije.
Hinin se kombinuje sa piriteaminom, dapsonom i sulfadoksinom.

Neželjena dejstva primene terapijskih doza su gastrointestinalne tegobe i poremećaj vida, dok velike doze leka izazivaju razvoj aritmija i poremećaja od strane CNS-a.

Progvanil

Progvanil je antifolatni lek, krvni šizontocid sporog dejstva, koji deluje i na primarne oblike P.vivax u jetri. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 16 sati).

Meflokin je krvni šizontocid, efikasan u lečenju malarije izazvane P.falciparum i P.ovale. Primenjuje se oralno, njegovo dejstvo zasniva se na inhibiciji hem polimeraze parazita. Dejstvo leka nastupa sporo i poluvreme eliminacije je 30 dana.

Glavna neželjena dejstva su: gastrointestinalne tegobe, neurotoksičnost i psihijatrjiski problemi.

Halofantrin

Halofantrin je krvni šizontocid koji deluje na sva četiri prouzrokovača malarije, uključujući tu i multirezistentne sojeve P.falciparum. Primenjuje se oralno i neravnomerno se resorbuje iz creva. Poluvreme eliminacije halofantrina je 1-2 dana, a aktivnih metabolita 3-5 dana.

Ređe izaziva neželjena dejstva od meflokina, a najčešća neželjena dejstva su: bol u stomaku, gastrointestinalni poremećaji i glavobolja. Može da  dovede i do pojave teških kardioloških neželjenih dejstava.

Primakin

Primakin je efikasan u eliminaciji hipnozoita iz jetre i gametocita. Lek se primenjuje oralno, a poluvreme eliminacije je 36 sati.
U terapijskim dozama može da dovede do pojave gastrointestinalnih tegoba, a velike doze leka izazivaju methemoglobinemiju. Hemoliza se javlja kod osoba sa genetskim deficitom eritrocitne glukozo 6-fosfat dehidrogenaze.

Atavakvon koristi se u lečenju akutnih, nekomplikovanih napada P.palcifarum malarije. Ova kombinacija lekova se primenjuje u pravilnim intervalima od 3-4 dana.
Neželjeni efekti su: dijareja, mučnina i povraćanje.
Pogledajte pitanja pacijenata i odgovore lekara u vezi sa malarijom.
Želite da zakažete pregled kod specijaliste? Pozovite 063/687-460.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

 1. Milijana 22.03.2020

  Još kao dete, imala sam neki iskomlikovani grip.inikcije linkovi nisu bas davale efekat ozdravljenja .nekako su nabavljene neke zelene tablete sa limunom.sve se sredili posle 5-6dana ispijanja tih tabletica.ne znam tačan naziv tih tableta.nabavljene su tada u bugarskoj.pokusavam sada da ih pronadjem.


 2. Aleksandar DEVETAK 22.03.2020

  Svako jutro gledam emisiju na Bugarskoj Televiziji, aktuelno je ''KORONA VIRUS.

  Francuska Farmaceutska Industrija proizvodi ANTIBIOTIK, koji ima u sastavu i KININ/koji se koristio za probleme Malarije, međutim ima u tom Antibiotiku dosta kontraindikacija,ali,Francuzi mesečno proizvedu milion tona. Tvrdnja od strane stručnjaka iz Francuske da lek za korona virus u malim količinama skida za šest dana ovaj problem kod pacijenata. Svako jutro Bugarska Televizija priča o tom Francuskom antibiotiku... Sada je samo pitanje, koliko su Francuzi u pravu kod samog antibiotika, jer ima dosta kontraindikacija.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde