Lekovi u terapiji oboljenja kostiju

Smanjenje koštane mase sa oštećejem mikroarhitekture koštanog tkiva naziva se osteoporoza; smannjenje sadržaja minerala u kostima naziva se osteopenija. Kosti koje su zahvaćene osteoporozom mogu se lako prelomiti, čak i posle najmanje povrede. Još neke bolesti koštanog tkiva koje zahtevaju farmakološku terapiju su osteomalacija i rahitis, koji predstavljaju smanjenje mineralizacije kostiju zbog nedostataka vitamina D, ka i i Pagetova bolest, čiji uzrok je narušavanje procesa resorpcije i remodeliranja kosti.

Bifosfonati

Bifosfonati su enzimski otporni analozi pirofosfata koji normalno inhibiraju mineralizaciju kostiju. Oni dozno-zavisno smanjuju resorpciju kostiju, uglavnom inhibirajući privlačenje i podstičući apoptozu osteoklasta. Oni takođe indirektno stimulišu osteoblastnu aktivnost. Smatra se da oni mogu biti inkorporirani u koštani matriks i da ih osteoklasti fagocituju tokom resorpcije kostiju.

Glavni predstavnici su klodronska kiselina, pamidronska kiselina, alendronska kiselina (alendronat), ibandronska kiselina, risedronska kiselina i zoledronska kiselina.

Bifosfonati sa daju per os i slabo se resorbuju. Oko 50% doze se akumulira na mestima koštane mineralizacije, gde mogu ostati mesecima, pa i godinama, dok se kost ne resorbuje. Slobodna frakcija ovih lekova se neizmenjena izlučuje preko bubrega. Resorpcija im je otežana u prisustvu hrane, posebno mleka, pa se daju na prazan stomak.

Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalne poremećaje i povremeno bolove u kostima. Pojavljuju se povremeno i peptički ulkusi. Alendronat može izazvati upalu sluznice jednjaka.

Registrovani lekovi

  • klodronska kiselina – BONEFOS (Schering AG Nemačka), BONEFOS (Schering OY Finska), LODRONAT (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska),
  • pamidronska kiselina – PAMIFOS (Habit Pharma Srbija), AREDIA (Novartis Pharma Švajcarska), PAMITOR (Torrex Chiesi Pharma Austrija),
  • alendronska kiselina – ALENDRONAT (Zdravlje Srbija), FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme USA), FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme B.V. Holandija), LINDRON (Krka Slovenija),
  • ibandronska kiselina – BONDRONAT (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska), BONVIVA (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska),
  • risedronska kiselina – ACTONEL (Aventis Pharma Nemačka),
  • zoledronska kiselina – ZOMETA (Novartis Švajcarska), ZOMETA (Novartis Pharma Stein Švajcarska),
  • alendronska kiselina, holekalciferol – FOSAVANCE (MSD Frosst Iberica Španija).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Allomanny 11.04.2011

    Dobar start


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde