Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Kokcidoidomikoza

Kokcidoidomikoza predstavlja infekciju gljivicama koja se različito može manifestovati od subkliničkih do diseminovanih oblika.

Pročitajte >>>

Plućna nokardioza

Plućna nokardioza je infekcije pluća koju izaziva bakterija Nocardia asteroides.

Pročitajte >>>

Dekubitus

Prema definiciji EPUAP-a (European Pressure Ulcer Advisory Panel), dekubitus je lokalno oštećenje kože ili potkožnog tkiva nastalo zbog sile pritiska ili trenja, odnosno njihovom kombinacijom. Izraz dekubitus potiče od latinske...

Pročitajte >>>

Virusne bradavice (Verrucae)

Veruke su benigne tumorske promene neravne površine koje se lokalizuju na koži ekstremiteta, genitalija, oralnoj sluzokoži i sluzokoži larinksa.

Pročitajte >>>

Granuloma ingvinale

Hronična, granulomatozna infekcija u genitalnom području, hroničnog toka i niske kontagioznosti. Nije sa sigurnošću utvrđen način prenosa ove bolesti.

Pročitajte >>>

Bulozni pemfigoid (Pemfigoid bullosus)

Bulozni pemfigoid je autoimuna, hronična bulozna dermatoza koju odlikuje pojava subepidermalnih bula i autoantitela protiv zone bazalne membrane.

Pročitajte >>>

Multiformni eksudativni eritem

Multiformni eksudativni eritem je akutna dermatoza koju karakteriše posebna eflorescencija- erythema exudativum. Većinom obolevaju mlađe osobe.

Pročitajte >>>

Lymphogranuloma venerum

Lymphogranuloma venerum (LV, lymphogranuloma inguinale, IV polna bolest) je hronična polna bolest sa ranim i kasnim stadijumom. Prenosi se skoro isključivo polnim putem. Karakteriše se pojavom primarne lezije, i kasnije...

Pročitajte >>>

Cerebralna cisticerkoza

Cerebralna cisticerkoza je prisustvo cista na mozgu čiji je uzročniok Cysticercus cellulosae.

Pročitajte >>>

Vašljivost tela (Pediculosis corporis)

Pediculosis corporis je parazitarno oboljenje kože koje izaziva vaš Pediculus corporis.

Pročitajte >>>