Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Gaucherova bolest

Gaucherova bolest je najčešći nasledni poremećaj metabolizma lipida (glikocerebrozida) zbog defekta ili smanjene aktivnosti lizosomnog enzima glikozil-ceramid-beta-glikozidaze. Usled toga dolazi do nakupljanja cerebrozida glikozil-ceramidaze u retikuloendotelnom sistemu jetre i slezine...

Pročitajte >>>

Fabrijeva bolest (Morbus Fabry)

Morbus Fabry je vrlo redak poremećaj metabolizma, koji se odražava u disfunkciji lizozoma. Lizozomi su „prerađivači“ produkta metabolizma u telu. Oni se sastoje od enzima koji prerađuju otpadne materije i...

Pročitajte >>>

Insipidni dijabetes (Diabetes insipidus)

Hipotalamusni insipidni dijabetes dovodi do poremećaja koncentracije urina i poliurije, zbog nedostatka odgovarajuće sekrecije antidiuretičnog hormona. Poznat je još i pod nazivom centralni, karnijalni ili neurogeni dijabetes insipidus.

Pročitajte >>>

Hašimotova bolest (Hashimoto tireoiditis)

Hašimoto tireoiditis (hronični limfocitni tireoiditis, HLT) je hronično autoimuno oboljenje štitaste žlezde, koje klinički često prolazi nezapaženo.

Pročitajte >>>

Henoch-Schonlein purpura

Henoch-Schonlein purpura je najčešći oblik vaskulitisa u dečjem dobu.

Pročitajte >>>

Carney-ov sindrom

Carney sindrom predstavlja skup poremećaja- adrenokortikalne nodularne promene, poremećaje hipofize, uvećanu produkciju kortizola, kožne promene-lentigo, ephelides i mladeže plave boje, kao i pojavu različitih endokrinih i neendokrinih tumora (miksomi kože,...

Pročitajte >>>

Konov sindrom (Conn syndrome)

Primarni hiperaldosteronizam je retko oboljenje nadbubrežene žlezde koje nastaje kao posledica dugotrajno povećanog lučenja aldosterona. Češće se javlja kod žena obično između 25. i 50. godine života.

Pročitajte >>>

Beri - beri

Beri-beri je oboljenje koje nastaje kod nedostatka vitamina B1 (tiamina).

Pročitajte >>>

Pelagra

Pelagra je bolest koja se javlja kod nedostatka vitamina B3 (ili niacin, niacinamid, vitamin pp).

Pročitajte >>>

Skorbut

Skorbut je oboljenje koje nastaje u slučaju nedostatka vitamina C (askorbinske kiseline).

Pročitajte >>>