Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Autoimuni pluriglandularni sindrom tip II

Autoimuni pluriglandularni sindrom tip II podrazumeva postojanje insuficijencije dve ili više endokrinih žlezda ili prisustvo nekih drugih oboljenja praćenih insuficijencijom endokrinih žlezda. Povezano je sa HLA-antigenim sistemom.

Pročitajte >>>

Autoimuni pluriglandularni sindrom I

Autoimuni pluriglandularni sindrom predstavlja adrenalnu insuficijenciju udruženu sa mukokutanom kandidijazom i hipoparatireoidizmom. Nasleđuje se autozomno-recesivno.

Pročitajte >>>

Akutni bakterijski tireoiditis

Akutni bakterijski tireoiditis nastaje najčešće usled širenja infekcije iz tonzila, ždrela, vratnih limfnih nodusa, retrofaringealnih apscesa i karioznih zuba. Najčešći prouzrokovači ovih infekcija su gram-pozitivne koke, beta-hemolitički streptokok, stafilokok, pneumokok...

Pročitajte >>>

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda, odnosno adisonska ili adrenalna kriza, predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao usled naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona.

Pročitajte >>>

Adrenogenitalni Sindrom

Adrenogenitalni sindrom predstavlja klinički entitet hipersekrecije nadbubrežnih androgena. Veoma retko može posojati hipersekrecija estrogena u kori nadbubrežnih žlezda sa slikom feminizacije odraslog muškarca.

Pročitajte >>>

Teleangiektazije

Teleangiektazije su trajno prošireni kapilari i postkapilarne venule površinskog subpapilarnog spleta krvnih sudova, koje prosijavaju kroz kožu poput svetlih, tankih, razgranatih niti ili u obliku eritema.

Pročitajte >>>

Kongenitalna aplazija kože

Kongenitalna aplazija kože predstavlja lokalizovan nedostatak kože i njenih adneksa, koji je izražen već na rođenju.

Pročitajte >>>

Sindrom Waterhouse - Friderichsen

Sindrom Waterhouse – Friderichsen predstavlja akutnu insuficijenciju kore nadbubrežne žlezde uzrokovanu septikemijom.

Pročitajte >>>

Hiperosmolarna, hiperglikemijska, neketonska koma (HOK)

Hiperglikemijska ili dijabetička koma je najteža i najozbiljnija akutna komplikacija šećerne bolesti.

Pročitajte >>>

Polifagija

Polifagija je simptom raznih oboljenja i predstavlja prolongiran pojačan apetit koji rezultuje ekscesivnim unosom hrane.

Pročitajte >>>

Ahondroplazija

Ahondroplazija je najčešći oblik patuljastog rasta, javlja se 1/25000. Odlikuje se jako skraćenim kostima ekstremiteta, a kosti trupa su normalne, lobanja je povećana. Nastaje zbog nedovoljnog rasta i okoštavanja hrskavice.

Pročitajte >>>

Hartnupova bolest

Hartnupova bolest nastaje zbog poremećaja u transportu aminokiselina u tankom cervu i bubrezima. Karakteriše se promenama na koži, ataksijom i aminoacidurijom.

Pročitajte >>>

Antifosfolipidni (Hughesov) sindrom

Antifosfolipidni sindrom ili takozvani Hughes-ov sindrom, definiše se kao prisustvo antifosfolipidnih antitela udruženih sa pojavom arteriovenskih tromboza, ponavljanih spontanih pobačaja i trombocitopenijom (smanjen broj trobocita).

Pročitajte >>>

Gilbertov sindrom

Gilbertov sindrom je blaga forma nekonjugovane hiperbilirubinemije (povišen nivo bilirubina u serumu).

Pročitajte >>>

Gaucherova bolest

Gaucherova bolest je najčešći nasledni poremećaj metabolizma lipida (glikocerebrozida) zbog defekta ili smanjene aktivnosti lizosomnog enzima glikozil-ceramid-beta-glikozidaze. Usled toga dolazi do nakupljanja cerebrozida glikozil-ceramidaze u retikuloendotelnom sistemu jetre i slezine...

Pročitajte >>>