Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Autoimuni pluriglandularni sindrom I

Autoimuni pluriglandularni sindrom predstavlja adrenalnu insuficijenciju udruženu sa mukokutanom kandidijazom i hipoparatireoidizmom. Nasleđuje se autozomno-recesivno.

Pročitajte >>>

Akutni bakterijski tireoiditis

Akutni bakterijski tireoiditis nastaje najčešće usled širenja infekcije iz tonzila, ždrela, vratnih limfnih nodusa, retrofaringealnih apscesa i karioznih zuba. Najčešći prouzrokovači ovih infekcija su gram-pozitivne koke, beta-hemolitički streptokok, stafilokok, pneumokok...

Pročitajte >>>

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda, odnosno adisonska ili adrenalna kriza, predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao usled naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona.

Pročitajte >>>

Adrenogenitalni Sindrom

Adrenogenitalni sindrom predstavlja klinički entitet hipersekrecije nadbubrežnih androgena. Veoma retko može posojati hipersekrecija estrogena u kori nadbubrežnih žlezda sa slikom feminizacije odraslog muškarca.

Pročitajte >>>

Teleangiektazije

Teleangiektazije su trajno prošireni kapilari i postkapilarne venule površinskog subpapilarnog spleta krvnih sudova, koje prosijavaju kroz kožu poput svetlih, tankih, razgranatih niti ili u obliku eritema.

Pročitajte >>>

Kongenitalna aplazija kože

Kongenitalna aplazija kože predstavlja lokalizovan nedostatak kože i njenih adneksa, koji je izražen već na rođenju.

Pročitajte >>>

Sindrom Waterhouse - Friderichsen

Sindrom Waterhouse – Friderichsen predstavlja akutnu insuficijenciju kore nadbubrežne žlezde uzrokovanu septikemijom.

Pročitajte >>>

Hiperosmolarna, hiperglikemijska, neketonska koma (HOK)

Hiperglikemijska ili dijabetička koma je najteža i najozbiljnija akutna komplikacija šećerne bolesti.

Pročitajte >>>

Polifagija

Polifagija je simptom raznih oboljenja i predstavlja prolongiran pojačan apetit koji rezultuje ekscesivnim unosom hrane.

Pročitajte >>>

Ahondroplazija

Ahondroplazija je najčešći oblik patuljastog rasta, javlja se 1/25000. Odlikuje se jako skraćenim kostima ekstremiteta, a kosti trupa su normalne, lobanja je povećana. Nastaje zbog nedovoljnog rasta i okoštavanja hrskavice.

Pročitajte >>>