Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Polifagija

Polifagija je simptom raznih oboljenja i predstavlja prolongiran pojačan apetit koji rezultuje ekscesivnim unosom hrane.

Pročitajte >>>

Ahondroplazija

Ahondroplazija je najčešći oblik patuljastog rasta, javlja se 1/25000. Odlikuje se jako skraćenim kostima ekstremiteta, a kosti trupa su normalne, lobanja je povećana. Nastaje zbog nedovoljnog rasta i okoštavanja hrskavice.

Pročitajte >>>

Hartnupova bolest

Hartnupova bolest nastaje zbog poremećaja u transportu aminokiselina u tankom cervu i bubrezima. Karakteriše se promenama na koži, ataksijom i aminoacidurijom.

Pročitajte >>>

Antifosfolipidni (Hughesov) sindrom

Antifosfolipidni sindrom ili takozvani Hughes-ov sindrom, definiše se kao prisustvo antifosfolipidnih antitela udruženih sa pojavom arteriovenskih tromboza, ponavljanih spontanih pobačaja i trombocitopenijom (smanjen broj trobocita).

Pročitajte >>>

Gilbertov sindrom

Gilbertov sindrom je blaga forma nekonjugovane hiperbilirubinemije (povišen nivo bilirubina u serumu).

Pročitajte >>>

Gaucherova bolest

Gaucherova bolest je najčešći nasledni poremećaj metabolizma lipida (glikocerebrozida) zbog defekta ili smanjene aktivnosti lizosomnog enzima glikozil-ceramid-beta-glikozidaze. Usled toga dolazi do nakupljanja cerebrozida glikozil-ceramidaze u retikuloendotelnom sistemu jetre i slezine...

Pročitajte >>>

Fabrijeva bolest (Morbus Fabry)

Morbus Fabry je vrlo redak poremećaj metabolizma, koji se odražava u disfunkciji lizozoma. Lizozomi su „prerađivači“ produkta metabolizma u telu. Oni se sastoje od enzima koji prerađuju otpadne materije i...

Pročitajte >>>

Insipidni dijabetes (Diabetes insipidus)

Hipotalamusni insipidni dijabetes dovodi do poremećaja koncentracije urina i poliurije, zbog nedostatka odgovarajuće sekrecije antidiuretičnog hormona. Poznat je još i pod nazivom centralni, karnijalni ili neurogeni dijabetes insipidus.

Pročitajte >>>

Hašimoto tireoiditis (Hashimoto tireoiditis)

Hašimoto tireoiditis (hronični limfocitni tireoiditis, HLT) je hronično autoimuno oboljenje štitaste žlezde, koje klinički često prolazi nezapaženo.

Pročitajte >>>

Henoch-Schonlein purpura

Henoch-Schonlein purpura je najčešći oblik vaskulitisa u dečjem dobu.

Pročitajte >>>