Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda, odnosno adisonska ili adrenalna kriza, predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao usled naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona.

Pročitajte >>>

Adrenogenitalni Sindrom

Adrenogenitalni sindrom predstavlja klinički entitet hipersekrecije nadbubrežnih androgena. Veoma retko može posojati hipersekrecija estrogena u kori nadbubrežnih žlezda sa slikom feminizacije odraslog muškarca.

Pročitajte >>>

Teleangiektazije

Teleangiektazije su trajno prošireni kapilari i postkapilarne venule površinskog subpapilarnog spleta krvnih sudova, koje prosijavaju kroz kožu poput svetlih, tankih, razgranatih niti ili u obliku eritema.

Pročitajte >>>

Kongenitalna aplazija kože

Kongenitalna aplazija kože predstavlja lokalizovan nedostatak kože i njenih adneksa, koji je izražen već na rođenju.

Pročitajte >>>

Sindrom Waterhouse - Friderichsen

Sindrom Waterhouse – Friderichsen predstavlja akutnu insuficijenciju kore nadbubrežne žlezde uzrokovanu septikemijom.

Pročitajte >>>

Hiperosmolarna, hiperglikemijska, neketonska koma (HOK)

Hiperglikemijska ili dijabetička koma je najteža i najozbiljnija akutna komplikacija šećerne bolesti.

Pročitajte >>>

Polifagija

Polifagija je simptom raznih oboljenja i predstavlja prolongiran pojačan apetit koji rezultuje ekscesivnim unosom hrane.

Pročitajte >>>

Ahondroplazija

Ahondroplazija je najčešći oblik patuljastog rasta, javlja se 1/25000. Odlikuje se jako skraćenim kostima ekstremiteta, a kosti trupa su normalne, lobanja je povećana. Nastaje zbog nedovoljnog rasta i okoštavanja hrskavice.

Pročitajte >>>

Hartnupova bolest

Hartnupova bolest nastaje zbog poremećaja u transportu aminokiselina u tankom cervu i bubrezima. Karakteriše se promenama na koži, ataksijom i aminoacidurijom.

Pročitajte >>>

Antifosfolipidni (Hughesov) sindrom

Antifosfolipidni sindrom ili takozvani Hughes-ov sindrom, definiše se kao prisustvo antifosfolipidnih antitela udruženih sa pojavom arteriovenskih tromboza, ponavljanih spontanih pobačaja i trombocitopenijom (smanjen broj trobocita).

Pročitajte >>>