Sekundarni hiperparatireoidizam

Sekundarni hiperparatireoidizam nastaje najčešće kao posledica terminalne hronične bzubrežne insuficijencije. Insuficijentni bubreg usporeno izlučuje fosfate (to dovodi do smanjenja nivoa kalcijuma i povećane sekrecije paratireoidnog hormona, PTH).


Uzrok nastanka

Uzroci su brojni: hronična bubrežna insuficijencija, nedostatak vitamina D, hipomagnezinemija, malnutricija, povećan gubitak kalcijuma urinom, dejstvo pojedinih medikamenata. Zbog hipersekrecije PTH dolazi do pojačane osteolize (razgradnja kostiju), a nedostatak vitamina D dovodi do osteomalacije.


Klinička slika

Promene na kostima ( osteoliza i osteomalacija) dovode do jakih bolova. Moguća su iščašenja kukova, pa u i frakture (prelomi) kostiju. Kliničku sliku karakterišu i kalcifikacijske promene na krvnim sudovima, mekim tkivima i organima, zatim mišićna slabost, mentalni poremećaji, hipertenzija i dr.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih nalaza (hiperfosfatemija, hipokalcemija, porast alkalne fosfataze), radioloških nalaza.


Lečenje

Osnovna prevencija je snižavanje fosfata primenom aluminijum hidroksida i kalcijum karbonata. Primena aktivnog metabolita vitamina D je od velikog značaja. Hirurška intervencija je potrebna kod prelaska sekundarnog u tercijarni hiperparatireoidizam.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa štitnom žlezdom.


 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde