Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Skorbut

Skorbut je oboljenje koje nastaje u slučaju nedostatka vitamina C (askorbinske kiseline).

Pročitajte >>>

Rahitis

Rahitis nastaje usled usporene i nedovoljne mineralizacije osteoidnog tkiva.

Pročitajte >>>

Osteomalacija

Osteomalacija (omekšavanje kostiju) se karakteriše nedovoljnom mineralizacijom kosti sa hiperprodukcijom nedovoljno mineralizovanog matriksa-osteoida. Znači, kod osteomalacije je poremećen kvalitet, uz očuvan kvantitet koštanog tkiva.

Pročitajte >>>

Primarni hipogonadizam

Poremećaj seksualnog razvoja muškaraca može biti podeljen na osnovu ispoljavanja sekundarnih seksualnih karakteristika na hipogonadizam, nemogućnost postizanja primarnih i sekundarnih seksualnih karakteristika (zbog oštećenje i/ili reproduktivne funkcije testisa) i rani...

Pročitajte >>>

Sindrom hipoglikemije

Sindrom hipoglikemije (sniženog nivoa šećera u krvi) je skup simptoma i znakova koji su uslovljeni sniženjem glikemije ispod homeostaznog opsega, a predstavljaju posledicu neadekvatnog snabdevanja mozga glikozom i kompenzatorne aktivacije...

Pročitajte >>>

Hipoaldosteronizam

Poremećaji koji nastaju usled smanjenja sinteze i sekrecije aldosterona mogu biti češće sekundarni, udruženi sa primarnim hipokoticizmom, hipopituitarizmom. Izuzetno su retka stanja izolovanog nedostatka aldosteronske biosinteze, smanjenja renina u bubregu,...

Pročitajte >>>

Hipokorticizam

Smanjena sinteza i lučenje hormona kore nadbubrežne žlezde se može javiti kao akutno ili hronično stanje i može biti posledica primarnog oboljenja nadbubrežnih žlezda ili sekundarno zbog nedostatka adrenokortikotropnog hormona...

Pročitajte >>>

Aldosteronizam

Primarni hiperaldosteronizam je retko oboljenje koje nastaje kao posledica dugotrajno povećanog lučenja aldosterona, češće se javlja kod žena obično između 25. i 50. godine života. Dok je sekundarni hperaldosteronizam mnogo...

Pročitajte >>>

Amiloidoza

Amiloidoza je hronično oboljenje koje se karakteriše nagomilavanjem nenormalnog proteina-amiloida u raznim organima i tkivima.

Pročitajte >>>

Wilsonova bolest

Wilsonova bolest je genetski uzrokovan poremećaj metabolizma bakra, koji dovodi do nakupljanja bakra u jetri, mozgu i drugim organima. Progresivno nakupljanje bakra od rođenja u jetri i mozgu, s vremenom...

Pročitajte >>>