Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Henoch-Schonlein purpura

Henoch-Schonlein purpura je najčešći oblik vaskulitisa u dečjem dobu.

Pročitajte >>>

Carney-ov sindrom

Carney sindrom predstavlja skup poremećaja- adrenokortikalne nodularne promene, poremećaje hipofize, uvećanu produkciju kortizola, kožne promene-lentigo, ephelides i mladeže plave boje, kao i pojavu različitih endokrinih i neendokrinih tumora (miksomi kože,...

Pročitajte >>>

Konov sindrom (Conn syndrome)

Primarni hiperaldosteronizam je retko oboljenje nadbubrežene žlezde koje nastaje kao posledica dugotrajno povećanog lučenja aldosterona. Češće se javlja kod žena obično između 25. i 50. godine života.

Pročitajte >>>

Beri - beri

Beri-beri je oboljenje koje nastaje kod nedostatka vitamina B1 (tiamina).

Pročitajte >>>

Pelagra

Pelagra je bolest koja se javlja kod nedostatka vitamina B3 (ili niacin, niacinamid, vitamin pp).

Pročitajte >>>

Skorbut

Skorbut je oboljenje koje nastaje u slučaju nedostatka vitamina C (askorbinske kiseline).

Pročitajte >>>

Rahitis

Rahitis nastaje usled usporene i nedovoljne mineralizacije osteoidnog tkiva.

Pročitajte >>>

Osteomalacija

Osteomalacija (omekšavanje kostiju) se karakteriše nedovoljnom mineralizacijom kosti sa hiperprodukcijom nedovoljno mineralizovanog matriksa-osteoida. Znači, kod osteomalacije je poremećen kvalitet, uz očuvan kvantitet koštanog tkiva.

Pročitajte >>>

Primarni hipogonadizam

Poremećaj seksualnog razvoja muškaraca može biti podeljen na osnovu ispoljavanja sekundarnih seksualnih karakteristika na hipogonadizam, nemogućnost postizanja primarnih i sekundarnih seksualnih karakteristika (zbog oštećenje i/ili reproduktivne funkcije testisa) i rani...

Pročitajte >>>

Sindrom hipoglikemije

Sindrom hipoglikemije (sniženog nivoa šećera u krvi) je skup simptoma i znakova koji su uslovljeni sniženjem glikemije ispod homeostaznog opsega, a predstavljaju posledicu neadekvatnog snabdevanja mozga glikozom i kompenzatorne aktivacije...

Pročitajte >>>