Zakasneli pubertet (Pubertas tarda)

Zakasneli ili odloženi pubertet je stanje u kome ne dolazi do psihičko-fizičkog razvoja i znakova puberteta pre 15. godine života. Ispoljava se daleko češće u dečaka nego u devojčica.

Uzrok nastanka

Postoje uglavnom dve vrste uzroka: genetski, familijarni i drugi čije se promene nalaze u nivou hipotalamusa odnosno hipofize.

Klinička slika

Klinička slika zavisi od vremena kada se javlja. Obično je reč o dečacima koji su i u godinama do puberteta ispoljavali opšti usporeni telesni razvoj sa sporijom denticijom, nižim rastom, često sporijim psihičkim sazrevanjem, a nekada i sklonošću gojaznosti. Kako u njihovih vršnjaka dolazi između 12-14. godine do naglog porasta u telesnoj visini i pojave znakova polnog sazrevanja, dečaci sa zakasnelim pubertetom postaju u tom dobu naročito upadljivi po svom nižem rastu i izostanku znakova puberteta. Takva situacija može biti uzrok značajnih emocionalnih i psihičkih problema. Obično se u uzrastu od 16-18. godine zapaža spontana pojava znakova puberteta, pri čemu je tok polnog sazrevanja, kao i konačna visina, obično u normalnim granicama.
Zakasneli pubertet u devojčica, tj. izostanak polnog sazrevanja u uzrastu 10-12. godine, zahteva znatno veću pažnju i obazrivost, s obzirom na mogućnost da je reč o nekom obliku primarnog ili sekundarnog hipogonadizma.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (porodična anamneza), kliničke slike, objektivnog pregleda, nivoa hormona.

Lečenje

Dečaci i devojčice sa familijarnim tipom zakasnelog puberteta bez terapije u kasnijem toku postižu punu zrelost i najčešće su višeg rasta. Drugi tip se leči prema uzroku.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa pubertetom.


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Nemanja 30.12.2009

    Ja sam siguran da se to meni dešava, ali ne znam od čega. Imam 15 godina, a nisam ušao u pubertet.


  2. Strahinja 17.11.2009

    Ja mislim da se to meni dešava. Ali nisam 100% siguran.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde