Šta je to pubertet?

Pubertet predstavlja prelaznu "stanicu" na putu iz detinjstva u mladost, izuzetno je važan, intrigantan i zanimljiv deo čovekovog života. S toga, ass. dr Sandra Stanković, kao dečiji endokrinolog nam je odgovorila na neka od najvažnijih pitanja vezanih za ovu temu.

Šta je to pubertet?

Kako ass. dr Sandra Stanković kaže, pubertet predstavlja najfascinantniju fazu u razvoju ljudskog tela.  Kod devojčica se javlja posle osme godine, a kod dečaka posle devete godine života.  Karakteristike puberteta su:

  • ubrzan rast;
  • razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika;
  • promena u psihofizičkom funkcionisanju. 

Karakteristike rasta kod devojčica

Kada govorimo o devojčicama, one su te koje su spremnije za raniji ulazak u pubertet. Spram toga, smatra se da je ulazak u pubertet posle osme godine života kod devojčica normalan, a u proseku u svetu i Evropi je to negde oko jedanaeste godine života. Pubertet kod devojčica se karakteriše: 

  • naglim porastom u visinu,
  • porastom grudi,
  • pojavom “menarhija”, odnosno prve menstruacije koja se javlja oko sredine puberteta.  

Po rečima ass. dr Sandre Stanković, karakteristično je da faza ubrzanog rasta nastaje u prvoj polovini puberteta, nakon porasta grudi, a prestanak rasta je već u roku od godinu do dve nakon dobijanja menarhije. Zbog svega navedenog, ne može se čekati kraj puberteta da bismo znali da li je devojčica dovoljno porasla ili nije. 

Karakteristike rasta kod dečaka

Za razliku od devojčica, dečaci kasne kada je u pitanju ulazak u pubertet. Smatra se da bi dečaci mogli da uđu u pubertet posle devete godine života. U proseku, ulazak dečaka u pubertet je negde oko dvanaeste godine života. Pubertet kod dečaka, takođe počinje sa blago ubrzanim rastom i razvojem sekundarnih seksualnih karakteristika.

Međutim, ono što ih razlikuje od devojčica jeste da pubertetski zamah rasta, odnosno ubrzanja rasta nastaje kasnije, tek u drugoj polovini puberteta. Tako da oni taj zamah doživljavaju u proseku oko dve godine kasnije u odnosu na devojčice. S obzirom na to, dečaci završavaju sa finalnom visinom, značajno višom u odnosu na devojčice.  Dakle, oni imaju otprilike dve do tri godine više da porastu nego devojčice, pa su zbog toga višeg rasta.