Šta je to nizak rast?

Šta je nizak rast | Kako se otkriva nizak rast | Faze rasta kod dece

Kako bismo što sveobuhvatnije objasnili šta je to nizak rast, kako se on otkriva i kako to deca rastu kroz detinjstvo, razgovarali smo sa ass. dr Sandrom Stanković, dečijim endokrinologom. 

Šta je to nizak rast?

Prema rečima ass. dr Sandre Stanković, nizak rast kod odraslih je lakše utvrditi, jer imamo tačan broj koji je za sve muškarci koji su niži od 163cm i sve žene koje su niže od 152cm smatraju se niskim. Međutim, u dečjem uzrastu to je malo teže, jer je to jedan dinamičan proces rasta i razvoja, pa samim tim ne može se reći koji je tačan broj centimetara koji čini jedno dete niskim. U pedijatriji se koriste karte rasta  koje omogućavaju da pedijatar odredi u kojoj grupi se dete kotira: da li je nisko, da li je niže, da li je prosečne visine. S obzirom na to da je reč o dinamičnom procesu, dete mora da se meri često.

  • U prvih godinu dana života dete se meri na pola godine;
  • U kasnijim godinama života dete se meri na godinu dana.

Na ovaj način se prati dinamika rasta koja se potom kategorizuje u odgovarajuće karte rasta i upoređuje sa prihvaćenim standardima. U našoj zemlji prihvaćeni standardi su standardi Svetske zdravstevene organizacije.