Karta rasta: praćenje rasta kod dece

„Karta rasta“ je aplikacija koju je osmislilo i kreiralo Udruženje roditelja “Horast”. Karta rasta je namenjena redovnom praćenju rasta i prepoznavanju odstupanja u rastu kod dece koje se lako može uočiti u grafiku. Rast dece se na ovaj način prati lako i putem telefona ili tableta, što omogućava jednostavno uočavanje eventualnih odstupanja. 

Kako se koristi aplikacija 'Karta rasta'?

Za korišćenje aplikacije „Karta rasta“ potreban vam je pametni telefon, a aplikaciju lako i besplatno možete skinuti sa App Store ili GooglePlay. Putem „Karta rasta“ možete pratiti više dece, dakle nije povezana sa profilom samo jednog deteta. 

Informacije koje će Vam biti potrebne za izradu karte rasta deteta su sledeće:

 • pol deteta;
 • tačan datum rođenja deteta;
 • telesna masa i dužina deteta po rođenju (iz porođajne liste);
 • visine oca i majke;
 • poslednja izmerena visina iz Doma zdravlja sa tačnim datumom merenja.

Na osnovnu unetih podataka aplikacija „Karta rasta“ automatski računa genetski potencijal visine deteta i ciljnu visinu koju dete treba da dostigne prema svom genetskom potencijalu. Formira grafički prikaz genetskog potencijala (kanal rasta), a tačkicama u grafiku biće označen trenutni rast vašeg deteta.

Na grafikonu u aplikaciji „Karta rasta“ je označena prosečna visina za uzrast prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (crna linija). Međutim na osnovu unetih vrednosti, aplikacija izračunava optimalnu zonu rasta (zeleni deo) i zona visokog i niskog rasta prilagođene genetskom potencijalu deteta. Roze tačka predstavlja poziciju gde se dete trenutno nalazi, a zelena tačka je ciljna visina. U slučaju da se visina deteta nalazi u okviru belog dela na grafikonu, onda je potrebno da se rast deteta redovno prati na svakih 6 meseci, dok ukoliko je visina obeležena u roze zoni kod devojčica ili plavoj kod dečaka potrebno je da se obratite pedijatru endokrinologu. 

Svaki sledeći put kada izmerite dete u aplikaciju „Karta rasta“ unosite vrednosti kada kliknete na novo merenje. Pregled merenja se nalazi u opciji tabelarni prikaz. Svakim sledećim unosom, na grafiku se pojavljuje nova tačka koja se povezuje sa prethodnom.

U slučaju da je Vaše dete poraslo manje od očekivanog u toku godinu dana, aplikacija Vas obaveštava da treba da se obratite pedijatru.

Aplikacija „Karta rasta“ je na srpskom jeziku i za procenu optimalnog rasta se koriste isti standardi rasta kao i u elektronskim kartama rasta u domovima zdravlja. Međutim, ova aplikacija ne zamenjuje redovna merenja i kontrole tokom sistematskih pregleda kod lekara pedijatra. U slučaju da primetite odstupanje od zone optimalnog rasta, obratite se Vašem izabranom lekaru. 

Više o projektu Rast deteta = Zdravlje deteta, saznajte ovde.


Zvaničnu aplikaciju za praćenje rasta deteta „Karta rasta“ možete skinuti sa Google Play ili Apple Store-a.

 

Kako se pravilno meri telesna visina kod dece?

Osnovni metod za otkrivanje poremećaja rasta je redovno merenje telesne visine (dužine), registrovanje izmerenih podataka u zdravstveni karton deteta i njihovo poređenje s referentnim
vrednostima visina dece istog uzrasta i pola.

Merenje telesne visine

Prilikom merenja TV neuvežbane osobe mogu da naprave grešku veću od dva centimetra, a sabiranje dve ovakve greške daje potpuno pogrešnu sliku o brzini rasta! Stoga je najbolje da u jednom centru jedna ili dve osobe, edukovane u antropometrijskim tehnikama, mere svu decu.

Kod dece do navršene dve godine meri se telesna dužina. Telesna visina se meri visinometrom (stadiometar) u stojećem položaju. Dete je bez obuće, pete su sastavljene, a stopala radi udobnijeg stajanja treba da čine ugao od oko 45°; potiljak, ramena, gluteusi i pete treba da dodiruju vertikalnu površinu visinometra. Glava treba uvek da stoji u istom položaju tako da zamišljena linija koja spaja ivicu donjeg očnog kapka i otvora spoljnog ušnog kanala bude vodoravna. Najbolje je da se visina uvek meri ujutro da bi se izbegle razlike u toku dana koje su uslovljene stajanjem. Detetu se kaže da ispruži kolena i istegne vrat što više može, a ako treba pomogne mu se pritiskom naviše na mastoidne nastavke. Prihvatljiv stepen tačnosti pri merenju dece iz opšte populacije je zaokruživanje TV na 0,5 cm. Kod dece koja pokazuju poremećaj rasta, potrebno je da se obezbedi tačnost od 0,1 cm. Kao realna TV uzima se srednja vrednost od tri uzastopna merenja.

Postupak merenja telesne visine

 • Postupak izvodi jedna ili dve osobe;
 • Dete je uvek u stojećem položaju;
 • Bez obuće, u donjem vešu;
 • Stopala treba da čine ugao od 45º;
 • Potiljak, ramena, gluteus i pete dodiruju vertikalnu povšinu;
 • Noge su uvek ispružene.

Merenje telesne visine dece kod kuće

U doba pandemije jako je značajno da roditelji koji sumnjaju da njihovo dete ima poremećaj rasta mere telesnu visinu svog deteta u kućnim uslovima. Kad roditelji mere visinu deteta koje još raste, moraju to da čine uvek na isti način. Dovoljno je da odmere što preciznije i zalepe papirni visinometar, obično u okviru vrata dečje sobe. To je i mesto na kojem uvek mogu da se izvrše nova merenja i uoče promene. Roditelj treba da pomogne detetu da zauzme stav identičan kao kada bi se merio u zdravstvenoj ustanovi, kako je prethodno navedeno. Stopala su mu sastavljena, pogled je usmeren horizontalno napred. Nakon toga roditelji mogu ukucati izmerene vrednosti u besplatnu aplikaciju za mobilne uređaje “Karta rasta”, i na taj način mogu pratiti da li dete raste normalno za svoj uzrast pol.

Dragana Živković


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Vuk 31.10.2021

  Visina


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde