Karta rasta: praćenje rasta kod dece

„Karta rasta“ je aplikacija koju je osmislilo i kreiralo Udruženje roditelja “Horast”. Karta rasta je namenjena redovnom praćenju rasta i prepoznavanju odstupanja u rastu kod dece koje se lako može uočiti u grafiku. Rast dece se na ovaj način prati lako i putem telefona ili tableta, što omogućava jednostavno uočavanje eventualnih odstupanja. 

Kako se koristi aplikacija 'Karta rasta'?

Za korišćenje aplikacije „Karta rasta“ potreban vam je pametni telefon, a aplikaciju lako i besplatno možete skinuti sa App Store ili GooglePlay. Putem „Karta rasta“ možete pratiti više dece, dakle nije povezana sa profilom samo jednog deteta. 

Informacije koje će Vam biti potrebne za izradu karte rasta deteta su sledeće:

  • pol deteta;
  • tačan datum rođenja deteta;
  • telesna masa i dužina deteta po rođenju (iz porođajne liste);
  • visine oca i majke;
  • poslednja izmerena visina iz Doma zdravlja sa tačnim datumom merenja.

Na osnovnu unetih podataka aplikacija „Karta rasta“ automatski računa genetski potencijal visine deteta i ciljnu visinu koju dete treba da dostigne prema svom genetskom potencijalu. Formira grafički prikaz genetskog potencijala (kanal rasta), a tačkicama u grafiku biće označen trenutni rast vašeg deteta.

Na grafikonu u aplikaciji „Karta rasta“ je označena prosečna visina za uzrast prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (crna linija). Međutim na osnovu unetih vrednosti, aplikacija izračunava optimalnu zonu rasta (zeleni deo) i zona visokog i niskog rasta prilagođene genetskom potencijalu deteta. Roze tačka predstavlja poziciju gde se dete trenutno nalazi, a zelena tačka je ciljna visina. U slučaju da se visina deteta nalazi u okviru belog dela na grafikonu, onda je potrebno da se rast deteta redovno prati na svakih 6 meseci, dok ukoliko je visina obeležena u roze zoni kod devojčica ili plavoj kod dečaka potrebno je da se obratite pedijatru endokrinologu. To možete uraditi besplatno pozivom na broj telefona 060/177-30-30.

Svaki sledeći put kada izmerite dete u aplikaciju „Karta rasta“ unosite vrednosti kada kliknete na novo merenje. Pregled merenja se nalazi u opciji tabelarni prikaz. Svakim sledećim unosom, na grafiku se pojavljuje nova tačka koja se povezuje sa prethodnom.

U slučaju da je Vaše dete poraslo manje od očekivanog u toku godinu dana, aplikacija Vas obaveštava da treba da se obratite pedijatru.

Aplikacija „Karta rasta“ je na srpskom jeziku i za procenu optimalnog rasta se koriste isti standardi rasta kao i u elektronskim kartama rasta u domovima zdravlja. Međutim, ova aplikacija ne zamenjuje redovna merenja i kontrole tokom sistematskih pregleda kod lekara pedijatra. U slučaju da primetite odstupanje od zone optimalnog rasta, obratite se Vašem izabranom lekaru. 

Više o projektu Rast deteta = Zdravlje deteta, saznajte ovde.


Zvaničnu aplikaciju za praćenje rasta deteta „Karta rasta“ možete skinuti sa Google Play ili Apple Store-a.


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde