Senzorna integracija

Šta je senzorna integracija? | Kakvo ponašanje ispoljavaju deca sa poremećajem senzorne integracije? | Kod koje dece se najčešće javlja poremećaj senzorne integracije? | Šta je cilj terapije?

Šta je senzorna integracija?

Senzorna integracija je neurobiološki proces prijema, obrade i reagovanja na informaciju koja dolazi iz: sluha, vida, mirisa, dodira ili kretanja. Za njen razvoj je važan period od rođenja do 7. godine, odnosno predškolski period razvoja deteta.

Kakvo ponašanje ispoljavaju deca sa poremećajem senzorne integracije?

Deca sa poremećajem senzorne integracije često ispoljavaju promene u raspoloženju, uznemirena su ili razdražljiva. Na primer, dete sa poremećajem u obradi auditivnih stimulusa, prilikom slušanja muzike može da reaguje tako što će pokriti rukama uši, jer oseća nelagodu usled preosetljivosti, ili, suprotno tome, detetu može da prija muzika, može da pojača njen zvuk usled nedovoljne osetljivosti.

Poremećaj senzorne integracije javlja se u ranom periodu života kod beba. Beba može biti razdražljiva ili mirna, može da izbegava kupanje. Kod starije dece može doći do izbegavanja određenih tekstura, ne trpe prljavštinu na rukama, radije hodaju na prstima. Javlja se neusklađenost pokreta, teškoće u kordinaciji, gube ravnotežu pri hodu. Često se javlja poremećaj u održavanju pažnje, teškoće u ćitanju, pisanju, računjanju, crtanju ili korišćenju makaza.

Deca sa poremećajem senzorne integracije često ispoljavaju promene u raspoloženju, uznemirena su ili razdražljiva.

Kod koje dece se najčešće javlja poremećaj senzorne integracije?

Poremećaj senzorne integracije se najčešće javlja kod dece sa:
Cerebralnom paralizom
• Smetnjama u motornom razvoju
• Smetnjama u govornom jezičkom razvoju
• Smetnjama u kognitivnom funkcionisanju
• Poremećajem iz spektra autizma
• Poremećajem pažnje i hiperaktivnosti
• Poremećajem vida i sluha

Šta je cilj terapije?

Terapija senzorne integracije pomaže u poboljšanju senzornog procesiranja, samopouzdanja i samoregulaciji što sve skupa utiče na razvoj veština potrebnih za funkcionisanje u svakodnevnom životu deteta. Terapija podrazumeva da dete kroz igru bude izloženo različitim vestibularnim, proprioceptivnim i taktilnim podražajima, kroz vođstvo terapeuta koji pomaže detetu de te svrsishodne aktivnosti savlada. Terapeut senzorne integracije je posebno obučen za rad sa decom koja u ponašanju ispoljavaju ove probleme, on pristupa detetu kroz igru i terapijske intervencije u opremljenim senzornim sobama.

Cilj je da dete samostalno upravlja osetima koje dobija iz svog tela ili okoline i na taj način samostalno funkcioniše u svakodnevnim aktivnostima kod kuće, u vrtiću ili školi.


Podeli tekst:

Jovana Kocić je defektolog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima u Zaječaru.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Ksenija Cvetic 11.02.2023

    Gde se leci senzorna integracija...moj unuk ne jede voce i povrce i ima nadražaj na povracanje


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde