Rešite se sala sa butina

Poslednji sloj masti (salo) je prisutan kod većeg dela populacije. Kod muškaraca se češće javlja u regiji bokova (spojleri) i stomaka. Žene su sklone jastučićima sa strane butina, zadnjice, ili generalno donjeg dela tela.

 

Neželjene masne naslage su posledica ishrane koje tera telo da pravi zalihe i usporavanja metabolizma do koga dolazi usled gubitka mišićne mase.

                                                                                                                                     

Uzrok i rešenje 

 

 • Alfa 2 adrenergički receptori utiču na akumulaciju masti i sprečavaju njihovu razgradnju - kod žena su pretežno koncetrisani u donjem delu tela, a kod muškaraca u predelu stomaka i na bokovima.
 • Uporne regije, na kojima se masti (salo) lako nagomilava i sporo razgrađuje, nastaju zbog velike gustine alfa 2 adrenergičkih receptora i slabo razvijene mreže krvnih sudova u njima.
 •  Da bi se masti sa tih regija razgradile, mora se povećati (ubrzati) protok krvi i blokirati aktivnost alfa 2 receptora.
 • Povećani protok krvi je od vitalnog značaja, kao i fizička aktivnost, koja ima najvažniju ulogu u tom zadatku.
 • Suplementi mogu dodatno da pomognu.
 • Blokiranje aktivnosti alfa 2 receptora se postiže upotrebom suplementacije - johambin.
 • Suplemti koji potpomažu lipolizu (razgradnja masti).

Kao što se može zaključiti, razlog nagomilavanja masti je velika koncentracija alfa 2 adrenergičkih receptora baš na tim regijama tela gde se nalaze tvrdokorne masne naslage, koji povećavaju akumulaciju masti i sprečavaju razgradnju istih.

 

Da biste skinuli masne naslage sa upornih regija, potrebno je da trenirate češće nego ranije i da budete što striktniji u ishrani.

 

Ukoliko ste ispunili uslove u pogledu treninga i ishrane i dali sve od sebe, a rezultati su izostali, suplementi će pospešiti razgradnju masti sa regija. 

 

Nagomilavanje masti zavisi od brojnih spoljašnjih (ishrana, stres...) i unutrašnjih (hormoni, receptori, enzimi...) faktora.

Adrenalin, odnosno epinefrin i norepinefrin regulišu lipolizu ili razgradnju masti tako što utiču na pomenute receptore, alfa (1 i 2) i beta (1, 2 i 3). Alfa 1 i beta receptori učestvuju u lipolizi (razgradnji), dok alfa 2 receptori utiču na skladištenje i sprečavanje razgradnje masti. Upravo te uporne regije sa kojih je vrlo teško skinuti salo, imaju veliku koncentraciju alfa 2 receptora.

Ovo je tipična situacija za osobe ženskog pola, gde je koncentracija alfa 2 receptora višestruko veća naročito u donjem delu tela.

Ovo je razlog zbog koga osobe ženskog pola na dijeti gube masti sa lica, grudi i generalno sa gornjeg dela tela, a na donjem delu ostaju tvrdokorne masti koje se jako teško gube.

Prilikom dijeta (velikog kalorijskog deficita) i čestih i dugih fizičkih aktivnosti, aktivnost alfa 2 receptora je još veća

Na mesto gde su receptori koncentrisani, kao i na njihov broj, nije moguće uticati, ali na njihovu aktivnost jeste.

 

 

Fiziologija (proces) razgradnje masti                         

 

Sve ćelije sadrže određenu količinu masti.                                                                 

 

Najveći rezervoari su unutar mišićnih ćelija (intramuskularni trigliceridi) i adipozno tkivo ili masne naslage kojih svi želimo da se rešimo.

Adipozno tkivo se sastoji od pojedinačnih ćelija - adipocita, gde su skladištene rezerve energije u obliku triglicerida koji se sastoje od glicerola i tri masne kiseline. U našem telu u obliku triglicerida se nalazi okvirno 50000 - 90000 kcal. Drugim rečima, ukoliko želite da smršate morate dobro da se pomučite kako biste potrošili deo ovih zaliha kroz trening i ishranu.

Proces razgradnje triglicerida i potrošnje u vidu energije se naziva lipoliza. Lipoliza predstavlja deobu triglicerida na glicerol i 3 slobodne masne kiseline, koje se po izlasku iz adipocita vezuju za albumin (protein u krvotoku) kako bi bile transportovane do aktivnog tkiva gde će biti potrošene.

Kada slobodne masne kiseline stignu do aktivnog tkiva, tj. mišićne ćelije, one ponovo mogu da se vežu za glicerol i budu skladištene unutar mišićne ćelije u formi triglicerida ili vežu za intramuskularni protein i budu iskorištene za proizvodnju energije u mitohondriji procesom beta oksidacije.

Ukratko, na ovaj način teče proces mršavljenja.

 

 

Fizička aktivnost i suplementacija

 

Na ceo proces, veliki uticaj ima protok krvi kao i brzina protoka krvi. Slab ili spor protok može da izazove nagomilavenje slobodnih masnih kiselina u adipozno tkivo i učini ih manje dostupnim za sagorevanje u svrhu proizvodnje energije, pa se tako jedan deo može vratiti u obliku triglicerida.


Najefikasniji način da ubrzamo protok krvi ja fizička aktivnost.

 

Pored fizičke aktivnosti, postoje i određeni suplementi za ubrzanje protoka.

U upornim regijama, gde se masti najsporije razgrađuju, mreža krvnih sudova je slabo razvijena, pa protok krvi gotovo i da ne postoji. Ovo je jedan od glavnih uzroka sporog skidanja sala sa određenih regija, pored alfa 2 receptora.

 

Suplementi:                                                                                      Fizička aktivnost

 •  Johambin hcl.
 •  Johambin gel.
 • Kofein.
 • Ekstrakt zelenog caja (EGCG).
 • L-karnitin.
 • Sesamin.

Pored ova 2 oblika johambina, postoji i tečni injekcioni rastvor johambina u kombinaciji sa klenbuterolom, ali nije preporučljiv,  jer je upotreba jako komplikovana i ne toliko bezbedna. Mana oralnog johambina je da dosta gubi na svojstvu prilikom prolaska kroz digestivni trakt, ali je bezbedan.

Podeli tekst:

Sa više od 10 godina iskustva u fitnes industriji, Stamenkovićevo polje ekspertize su izgradnja mišićne mase, kardio trening, funkcionalni trening kao i trening sopstvenom težinom. Radi sa poznatim i uspešnim ličnostima...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde