Dr mr sci. med. Dario Jocić

Specijalista vaskularne hirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Vaskularni hirurg koji je prvi uveo metodu operacije vena medicinskim lepkom.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Dario Jocić je rođen 1969. u Beogradu.

Autor je i koautor na desetine radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima i kongresima u zemlji i inostranstvu. 

Autor je šest poglavlja u udžbeniku „Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji“. Radulović S., Jevtić M. Medicinski fakultet univerziteta u Banja Luci. 

Dr Dario Jocić je pre svega zaslužan sa promociju i uvođenje metode lečenja vena koja se naziva Medicinki lepak 2018. godine. 

Zahvaljujući velikom angažmanu kako u privatnoj, tako i državnoj praksi, dr Jocić je danas jedan od najtraženijih vaskularnih hirurga kod nas.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1995

Osnovne studije sa prosečnom ocenom 9,53.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2001

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio sa odličnom ocenom.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2008

Odbranio magistarsku tezu, pod nazivom „Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate kariotidne endarterektomije“.

Radno iskustvo:

KBC Zemun od 1997 do 2004

Zaposleni na odeljenju opšte hirurgije.

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Klinika za Vaskularnu hirurgiju od 2004

Vaskularni hirurg.

11. Školi dijalize od 2005

Predavač.

Centar za Savremeno lečenje vena od 2018

Osnivač centra u sklopu Klinike Varis.

Članstvo:

Ministarstvo zdravlja od 2005

Sekretar radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu „Nacionalnog vodiča za prevenciju kardiovaskularnih bolesti“.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Dr mr sci. med. Dario Jocić