Restriktivna kardiomiopatija

Restriktivna kardiomiopatija se odlikuje poremećenom dijastolnom relaksacijom komora, usled rigidnih zidova komora srca, čime je, onemogućeno njihovo adekvatno punjenje krvlju.

Uzrok nastanka

Veliki broj procesa koji izaziva infiltraciju i fibrozu miokarda može da izazove ovo oboljenje. Postoje dva oblika bolesti: idiopatski, koji je redak, i sekundarni, čiji su uzroci mnogobrojni: amiloidoza, sarkoidoza, endomiokardna fibroza, Loefflerov hipereozinofilni endokarditis, karcinoid, endokardijalna fibroelastoza i hemohromatoza.

Klinička slika

Dominiraju simptomi insuficijencije srca, i to češće desnog. Nalazi se nabreklost vratnih vena, periferni edem (otok), hepatomegalija (uvećana jetra), nekada i ascites (prisustvo tečnosti u trbuhu). Često se javlja dispneja (otežano disanje), malaksalost i edem pluća. Srčani tonovi su tihi, postoji tahikardija (ubrzan rad srca) i učestali poremećaji srčanog ritma.

Bolest je progredijentnog toka i za nekoliko godina se završava smrću, uglavnom zbog refrakterne srčane insuficijencije.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda (šum trikuspidalne regurgitacije), EKG-a, rendgenografije, ultrazvuka i kateterizacije srca.

Lečenje

Lečenje je usmereno na popravljanje srčane insuficijencije. Sprovodi se, uz poštedu bolesnika većih napora, simptomatsko lečenje  srčane insuficijencije diureticima, digoksinom, ACE inhibitorima, antiaritmicima. Pri postojanju rizika od sistemskih embolija potrebno je dati oralni antikoagulans. Medikamentna terapija je često neuspešna, pa je nekada potrebno hirurško lečenje koje se sastoji od ekscizije fibroznog endokarda i zamene valvula.
Zakažite pregled kod kardiologa:

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde