Atrioventrikularni poremećaji provođenja (AV blok)

AV poremećaji provođenja nastaju usled zakašnjenja ili nemogućnosti sprovođenja nadražaja iz pretkomora u komore. U zavisnosti od težine poremećaja sprovođenja, postoje tri stepena AV bloka.

Atrioventrikularni blok I° (AV blok I°) karakteriše se produženjem PR intervala na EKG-u, svaki P talas praćen je QRS kompleksom.


AV blok II° predstavlja intermitentnu nemogućnost AV provođenja impulsa iz pretkomora u komore, tako da nestaje QRS kompleks. Postoje dva tipa ovog bloka.AV blok II° tipa Mobitz I (ili Wenckebach - ova periodika) karakteriše se progresivnim produženjem PR intervala iz ciklusa u ciklus, da bi svaki treći, četvrti ili peti QRS kompkleks bio blokiran.


Kod AV blok II° tipa Mobitz II PR interval ostaje uvek konstantnog trajanja a pojediini QRS kompleksi bivaju blokirani, najčešće u određenom odnosu (4:3, 3:2, 2:1).

Kod kompletnog atrioventrikularnog bloka (AV blok III°) nijedan impuls iz pretkomora ne stiže u komore. Pretkomore rade svojim ritmom, a komore nezavisno od pretkomora, rade svojim ritmom pod uticajem svoga vodiča.Uzrok nastanka

AV blok I° nastaje u reumatskom karditisu ili drugim oštećenjima miokarda. AV blok II° i III° javljaju se u raznovrsnim srčanim oboljenjima: miokardni infarkt, Prinzmetalova angina pektoris, miokarditis, kardiomiopatije, specifična oboljenja srčanog mišića, Levova bolest i dr. Intoksikacija digitalisom, antiaritmički lekovi i hiperkalijemija mogu uzrokovati AV blokove. Kompletni AV blok može biti kongenitalan, a može nastati i tokom hirurških intervencija na srcu.

Klinička slika

Simptomatologija bolesnika s AV blokom I° prirpada osnovnom oboljenju. Bolesnici sa AV blokom II° ukoliko je frekvencija komora normalna ili nešto smanjena, obično su bez specifične simptomatologije. U bolesnika sa kompletnim srčanim blokom proksimalnog tipa, komorska frekvencija pri mirovanju iznosi 40-60/min. U zavisnosti od balansa između stepena bradikardije i prisutnih promena u miokardu i/ili koronarnim arterijama, simptomi varijaju od dispneje ( otežano disanje) ili angine u naporu - do srčane insuficijencije ili šoka pri mirovanju. Kod starijih osoba epizode izražene bradikardije mogu uzrokovati slabost, konfuzno stanje ili nesvesticu. Ako kompletni srčani blok nastane akutno u odsustvu buđenja nižeg centra koji treba da preuzme vođstvo komora, posle desetak sekundi dolazi do sinkope (kratkotrajan gubitak svesti). Nekada u kompletnom bloku dolazi do kratkotrajnih epizoda ventrikularne tahikardije ili ventrikularne fibrilacije koje dovode do gubitka svesti, a potom se spontano povlače. Ovakva klinička slika je poznata kao Stokes-Adamsov sindrom. Bolesnik izgubi svest, leži bled, nepokretan i bez pulsa, a potom nastaju trzaji i grčevi pojedinih mišića, odnosno ekstremiteta. Nakon 1 - 2 minuta, bolesnik se brzo oporavlja.

Lečenje

Lečenje bolesnika sa AV blokom I° i II° je usmereno na lečenje uzroka. Ako je kompletni srčani blok nastao u bolesnika s akutnim inferiornim infarktom miokarda, primena atropina i simpatomimetika je često vrlo efikasna. Ukoliko terapija ostane bez efekta ili u prisustvu kompletnog AV bloka u drugim lokalizacijama infarkta miokarda, potrebno je privremeno uvođenje pejsmejker - elektrode radi povećanja srčane frekvencije i popravljanja hemodinamike. Ako se radi o hroničnom obliku kompleksnog srčanog bloka ili o AV bloku II° s učestalim blokiranjem impulsa iz pretkomora u komore, trajna implantacija pacemakera je metoda izbora.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. samira 26.12.2012

    Imala sam klinicku smrt prije 4god tad mi je otkriveno da imam priraslice za srce. U martu ove god sam nosila holter i pokazalo je da iman poremecaj 2 stepena wekenbach. Imam otezano disanje i desna ruka cesto mi trne. Ne pijem nikakve lijekove moj ljekar kaze da to nije nista opasno. 29god imam. Unaprijed zahvalna.


  2. Slađana 02.07.2012

    Da li postoji mogućnost izlečenja av bloka trećeg stepena pomoću matičnih ćelija i gde se to može uraditi?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde