Ass. dr sci. med. Zoran Jović

Specijalista interne medicine i kardiolog

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Ass. dr sci. med. Zoran Jović je specijalista interne medicine i kardiolog. Načelnik je II odeljenja Klinike za kardiologiju VMA. Zakažite pregled.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Ass. dr sci. med. Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Načelnik je II odeljenje Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske akademije i asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane. 

Izuzetno je posvećen kontinuiranoj edukaciji u oblasti kardiologije. Učestvovao je na brojim usavršavanjima, seminarima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor preko 60 stručnih radova iz oblasti kardiologije u stranim i domaćim časopisima.

Oblast posebnog interesovanja:

  • perkutane koronarne intervencije
  • perkutana implantacija
  • lečenje srčanih valvula perkutanim putem

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije

Specijalizacija iz interne medicine.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Doktorske studije.

Radno iskustvo:

Garnizonska ambulanta u Ćupriji

Načelnik i upravnik.

Vojnomedicinska akademija

Klinika za kardiologiju - Lekar I odeljenja.

Vojnomedicinska akademija

Odeljenje za interventnu kardiologiju - Interventni kardiolog.

Vojnomedicinska akademija

Klinike za kardiologiju - Načelnik II odeljenja .

Članstvo:

Udruženje kardiologa Srbije

Član.

Srpsko lekarsko društvo

Član.

Lekarska komora Srbije

Član.

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Ass. dr sci. med. Zoran Jović