Generička kozmetika – vrhunski rezultati sa mnogo manje novca

Generička kozmetika predstavlja vrstu kozmetike koja sadrži iste aktivne supstance i izradjuje se po originalnim formulacijama, ispoljavajući istu efikasnost, bezbednost i kvaliltet. Jedna od bitnijih razlika generičke kozmetike u odnosu na origanalne formulacije po kojima se izradjuje, jeste pristupačnija cena preparata.

Kozmetički proizvodi obično imaju neopravdano visoke cene u poredjenju sa troškovima njihove izrade. Razlog tome su ulaganja u skupocena pakovanja, kao i promovisanje samih preparata. Neke kampanije potroše i trećinu svog profita na reklamu, pa se sa pravom postavlja pitanje kolika je zaista realna cena ponuđenog preparata? Ulaganje u marketing itekako ima logike, jer pružajući rešenje problema kroz reklamnu kampanju podstiče se interes za proizvodima. Jednan takav primer su reklame za anti-age kreme, gde se ženama predstavlja podmlađivanje za minimum deset godina i to se demonstrira ne samo sa audio već i video signalom.

Osim agresivne marketinške kampanje u koju ulažu mnogi brendovi, u svetu postoje veilike kozmetičke korporacije koje u svom asortimanu poseduju više različitih brendova i imaju jasnu logiku zarade novca. U takvoj industriji proces proizvodnje vrlo često podrazumeva kreiranje jedne formulacije i njenu prodaju na više tržišta po drugačijim cenama, pod različitim nazivima u sklopu različitih brendova.

Iako više novca ne znači uvek i bolji kvalitet, u svesti potrošača je da ono što je skupo je ujedno i kvalitetno, pa se vođena tom logikom, većina odlučuje za brendirane preparate.

Ukoliko se osvrnemo na generiku u farmaceutskoj industriji, iako generički lekovi imaju nižu cenu, pacijenti se većinom odlučuju za originalne lekove. Iako je nevažno u kojoj fabrici je napravljena serija određenog leka, niti koje ime je odštampano na kutiji, u ljudskoj psihologiji je prisutan prividni osećaj da primenom originalnog leka imaju bolji efekat. Jasna je činjenica da mi nemamo mnogo kontrole nad svojom podsvešću, a naša podsvest nema veliko razumevanje logike. Da li lepše pakovanje i pozitivan utisak koji stvara originalni lek može da utiče na naš metabolizam da lek deluje bolje? Naravno da ne. Dakle, ako je to slučaj sa generičkim lekovima, koji po definiciji imaju potpuno isti farmaceutski sadržaj kao i originalni lekovi, šta je sa kozmetikom? Argumenti su ovde jos slabiji, a učinak brendiranja na efikasnost je medjutim isti.


S obzirom na aktuelnost teme u sklopu apoteke odradjeno je ispitivanje u vidu anonimne ankete gde su ispitanici nakon upotrebe obe vrste kozmetike na osnovu upitnika odgovarali na pitanja o
brendiranoj i generickoj kozmetici. Osim cene koja je jedna od osnovnih prednosti, simpatije ispitanika su ipak prevagnule ka generickoj kozmetici i to naročito u slučaju proizvoda za hidrataciju i onih namenjenih masnoj koži, pre svega zbog izraženijih efekata i zadovoljenih očekivanja.

Proučavajući kozmetiku kroz edukaciju i ličnu negu, uvidela sam da je kozmetička industrija prilično maglovita i da više teži dobrom marketingu nego zdravom razumu. Vodeći se logikom i iskustvom smatram da je osnovi nauka o nezi kože jednostavna i razumljiva, ali rutina nege predstavlja lični eksperiment pojedinca.

Na osnovu navedenih tvrdnji nameće se pitanje: zašto izdvajati velike svote novca na skupe brendirane preparate, kada po razumnim cenama možete kupiti kremu podjednakog kvaliteta, pripremljenu od kvalitetnih sirovina i imati vrhunske rezultete nakon primene?


Podeli tekst:

Maja Cvetković je magistar farmacije, farmaceut, iz Niša.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Ljiljana Milanović 02.03.2020

    Bravo za mog najboljeg i najsladjeg farmaceuta!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde