Sistematski pregled dece

Prva godina života | Deca i sport | Predškolci | Vakcinacija | Srednjoškolci | Zašto je sistematski pregled važan?

Sistematski pregled obuhvata detaljan lekarski pregled po sistemima organa, antropološka merenja i zavisno od uzrasta, zakonom predviđena paraklinička ispitivanja.

Sistematski pregled u prvoj godini života

U prvoj godini života obavlja se nekoliko sistematskih pregleda koji imaju za cilj praćenje antropoloških merenja:

  • rast i razvoj,
  • psihosomatski razvoj deteta,
  • vakcinaciju po kalendaru,
  • razvoj govora.

Svi pregledi se odvijaju u savetovalištu i razvojnom savetovalištu.

Vrednosti antropoloških merenja (TM, TN) upisuju se u koordinatni sistem i tako se dobijaju percentilne linije na osnovu kojih procenjujemo da li je rast deteta prosečan, ispod ili iznad proseka. Intervenciju zahtevaju vrednosti ispod ili iznad druge percentile. Kod svakog zaostatka u rastu možemo uz saglasnost roditelja da primenimo hormonsku terapiju, a u suprotnom slučaju higijensko dijetetske mere  - ridukcionu dijetu, program fizičkih vežbi i bavljenje adekvatnim sportom.

Deca i sport

Sistematski pregled dece sportista obavlja se periodično u ustanovama primarnog zdravstva, od strane pedijatara i specijalista medicine sporta. Pregled obuhvata antropološka merenja, status kičmenog stuba i udova, auskultaciju pluća i srca, EKG, krvni pritisakkrvnu sliku. Takođe, jednom godišnje treba uraditi EHO srca.  

Sistematski pregled predškolaca

Sistematski pregledi se prema metodama razlikuju od rođenja do polaska u prvi razred. Tokom prve godine se radi veći broj sistematskih i kontrolnih pregleda kroz razvojno praćenje. Nakon navršene jedne godine, sistematski pregledi obuhvataju procedure vezane za uzrast, npr. oftalmološki pregled se obavlja u 4. godini, kada se uočavaju refraktarne anomalije. Strabizmi se uočavaju ranije, a pedijatri decu i roditelje upućuju oftalmolozima-strabolozima. Govorne mane se rešavaju uz pomoć logopeda, ravna stopala vežbama na odeljenjima za fizikalnu terapiju.

Vakcinacija

Sistematski pregled za upis u prvi razred osnovne škole sastoji se od pedijatrijskog pregleda, pregleda oftalmologa, otorinolaringologa, fizijatra, dečjeg stomatologa, laboratorijskih pretraga, kao i revakcinacije po kalendaru.

Sistematski pregledi školeske dece obavljaju se u neparnim razredima (prvi, treći, peti i sedmi). Kontrolni sistematski pregledi obavljaju se u parnim razredima i proveravaju sanacije. U sedmom razredu (13-14 godina) deca primaju revakcinu protiv tetatnusa i mogu da prime HPV vakcinu koju obezbeđuje Ministarstvo zdravlja RS i RFZO.

Sistematski pregled srednjoškolaca

U srednjoj školi sistematskim pregledima su obuhvaćeni učenici prvog i trećeg razreda, a kontrolni se rade u drugom i četvrtom. U srednjoj školi nije obavezna vakcinacija.

"Ja kao lekar preporučujem primanje HPV vakcine u dve doze za učenike koji je nisu primili u uzrastu od 13 godina, kao i redovno vakcinisanje protiv sezonskog gripa" poručuje pedijatar Vesna Obradović.

Zašto je sistematski pregled važan?

Na sistematskim pregledima uvek ima i zabavnih situacija, npr. kada sestra ne može da dohvati pokazivač visine na visinomeru jer je pacijent porastao od prethodnog sistematskog pregleda gotovo jedan metar. Međutim, ima i situacija koje pedijatre zabrinu, kao kada učenik dobije 30 kg telesne mase za godinu dana. Takve situacije od lekara iziskuju posebno angažovanje da sa detetom kroz razgovor sazna šta ga muči i zašto je hrana postala uteha.

"Za sve intervencije je potrebno znanje, iskustvo, strpljenje i upornost. Pedijatrija je najlepša grana medicine zato što pacijenta prati od rođenja do odraslog doba. Još jedna lepa nota pedijatrije je što pedijatar aktivno učestvuje u odgajanju zdravih ljudi" zaključuje spec. dr Vesna Obradović.


Podeli tekst:

Dr Vesna Obradović je specijalista pedijatrije iz Niša sa preko 40 godina iskustva u radu sa decom.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde