Vakcinacija

Vakcinacija predstavlja namerno ubacivanje uzročnika (mikroba) ili njihovih delova u organizam sa ciljem da se izazove reakcija imunog sistema i razvoj otpornosti na te uzročnike, odnosno bolesti. Otkrićem vakcine protiv besnila (i protiv još nekih zaraznih bolesti), Luj Paster je označio početak nove epohe u medicini tako da je borba protiv mnogih zaraznih bolesti, koje su do tada desetkovale stanovništvo, mogla da počne.

Vakcine sadrže mrtve ili oslabljene forme ili derivate patogene klice. Vakcine teraju imuni sistem da "misli" da je napadnut od određene vrste patogena, aktivira se da bi ga uništio i sprečio da vas ponovo inficira.

Zakonskim odredbama je propisano koje vakcine se u našoj zemlji obavezno daju deci. To su protiv:
 • tuberkuloze,
 • difterije,
 • velikog kašlja (pertusis),
 • dečije paralize (poliomijelitis),
 • tetanusa,
 • malih boginja (morbili),
 • zaušaka (parotitis),
 • rubeole,
 • hepatitisa B.
Vakcinacija protiv ovih oboljenja sprovodi se tokom cele godine i obavezna je za svu decu sem izuzetnih slučajeva gde je kontraindikovana. Privremeno odlaganje vakcinacije vrši se kod dece koja imaju neku akutnu infekciju, povišenu telesnu temperaturu ili alergijsku reakciju, naravno o odlaganju vakcinacije odlučuje pedijatar a ne roditelj.

Shodno zakonu, imunizacija se sprovodi planski i pod kontrolom nadležnih zdravstvenih ustanova za celokupno stanovništvo.

Kalendar vakcinisanja

U prvoj godini života se daju:
Vakcina protiv tuberkukloze (BCG) – daje se još u porodilištu. Deca koja nisu vakcinisana  ili su rođena kod kuće, vakcinišu se do kraja prve godine života. Vakcina se daje u levu nadlakticu intradermalno. Na mestu uboda posle 3-4 nedelje javi se crvenilo i otok koji se smanjuje i posle 3-4 meseca nestaje, a ostaje mali ožiljak.

DTPer vakcina ili vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja – daje se deci od navršena 2 meseca do navršenih 12 meseci života. Ova vakcina se daje u tri doze. Revakcinacija DTPer obuhvata decu u 2 godine života, potpuno vakcinisanu u prvoj godini života i to po isteku njamanje jedne godine od dana potpuno vakcinisanja. Obično se daje zajedno sa Polio vakcinom.

Polio vakcina ili vakcina protiv dečije paralize – daje se deci od 2 meseca života i mora se potpuno obaviti do navršenih 12 meseci. Vakcina se daje u tri doze. Revakcina obuhvata decu u drugoj godini života vakcinisanu sa 3 doze i to po isteku jedne godine od dana vakcinisanja.

MMR ili vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole – daje se od navršenih 12 meseci, a najduže do navršenih 18 meseci života.

Vakcina protiv hepatitisa B – daje se deci od navršena dva meseca do navršenih 15 meseci života i kod novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki unutar 2-12 časova od rođenja. Vakcinacija se sprovodi sa davanjem tri doze vakcine.  Prva i druga doza vakcine daju se istovremeno sa prvom i drugom dozom DTP vakcine u razmaku koji ne sme biti kraći od jdnog niti duži od tri meseca. Treća doza vakvcine daje se istpovremeno MMR vakcinom.

Osim obaveznih vakcinacija programom imunizacije predviđena je i obavezna vakcinacija putnika. Ukoliko roditelji vode dete u inostranstvo moraju da se jave pedijatru koji će ih dalje uputiti ukoliko je potrebna vakcinacija.Kalendar vakcinacije i efikasnost imunizacije

Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Sandra 25.05.2012

  Dete od 2.5 je primilo vakcinu. Da li treba dati neki lek u cilju prevencije febrilnog stanja?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde