Savremena medicina

Disanje i magnetne osobine - Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike

Magnetne osobine omogućavaju respiraciju. Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje i magnetne osobine makro molekula imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. Sve prikazano predstavlja inovaciju u tumačenju bioloških tj. biohemiskih...

Pročitajte >>>

Magnetna polja uzrokuju karcinom

U istraživanju koje je obuhvatilo više od 20 000 švajcarskih železničkih radnika praćenih tokom 30 godina otkriveno je da izloženost niskofrekventnim magnetskim poljima dovodi do mijeloidne leukemije i Hodžkinsovog limfoma,.

Pročitajte >>>

Objašnjenja nejasnoća pronađenih u literaturama - nastavak rada: Uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj

U literaturi o malignim obolenjima došlo se do podataka iz etiologije koji su ostali neobjašnjeni, u daljem tekstu data su objašnjenja ovih nejasnoća. Dobijeni rezultati pojava kancera u gradu i...

Pročitajte >>>

Uzrok nastanka raka

Čovek rasporedjuje stvari razbacano i neusmereno, zatim odabir nameštaja nije adekvantan, a to proizvodi (naročito magnetici) Anomalijske zone. Posle 25 godina rada nije  pronadjeno maligno oboljenje u prirodnim ZMP.

Pročitajte >>>

Doprinos ZMP u deobi ćelije

Biološka nauka nije objasnila podelu bakterija i majke ćelije na dve kćeri ćelije, a to je fundamentalno važno za nastanak malignog oboljenja čije ćelije se neograničeno dele-bujaju. Komponente Zemlje i...

Pročitajte >>>

Neprirodna magnetna i promenljiva magnetna polja kao uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj

Posle više od 25 g. istraživanja uzročnika malignih oboljenja u mogućnosti smo da u potpunosti damo objašnjenje nastanka ove bolesti. Istorijatom ovih radova dobićete informacije kako je došlo da geofizičari...

Pročitajte >>>

Zemljino magnetno polje u deobi ćelije i evoluciji - teorija nastanka tumora

Ovaj originalni rad objašnjava da su magnetne i elektromagnetne sile u ćelijama rezultujuće vektorske veličine makrozemljinih magnetnih polja i mikromagnetnih-elektromagnetnih polja iz ćelija.

Pročitajte >>>

Ljubav donosi više sreće od novca

Prilikom ankete uočena je veza između ličnih prihoda i osećaja sreće. Čak 72% ispitanika sa visokim primanjima zadovoljni su sobom, za razliku od 36% onih sa nižim primanjima. Ipak, ljubav...

Pročitajte >>>

Svaka zaljubljenost ima rok trajanja

Istraživači Nacionalnog autonomnog univerziteta u Meksiku kažu da svaka zaljubljenost ima rok trajanja. Oni su otkrili da se u istu osobu možemo samo jednom zaljubiti, a osećaji koji se mogu...

Pročitajte >>>

Samački život povećava rizik za bolesti srca

Muškarci iznad 50 godina i žene iznad 60 godina starosti koji žive sami pokazali su se kao najugroženija grupa za nastanak tzv. akutnog koronarnog sindroma (uključuje srčani infarkt i iznenadnu...

Pročitajte >>>