Savremena medicina

Objašnjenja nejasnoća pronađenih u literaturama - nastavak rada: Uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj

U literaturi o malignim obolenjima došlo se do podataka iz etiologije koji su ostali neobjašnjeni, u daljem tekstu data su objašnjenja ovih nejasnoća. Dobijeni rezultati pojava kancera u gradu i...

Pročitajte >>>

Uzrok nastanka raka

Čovek rasporedjuje stvari razbacano i neusmereno, zatim odabir nameštaja nije adekvantan, a to proizvodi (naročito magnetici) Anomalijske zone. Posle 25 godina rada nije  pronadjeno maligno oboljenje u prirodnim ZMP.

Pročitajte >>>

Doprinos ZMP u deobi ćelije

Biološka nauka nije objasnila podelu bakterija i majke ćelije na dve kćeri ćelije, a to je fundamentalno važno za nastanak malignog oboljenja čije ćelije se neograničeno dele-bujaju. Komponente Zemlje i...

Pročitajte >>>

Neprirodna magnetna i promenljiva magnetna polja kao uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj

Posle više od 25 g. istraživanja uzročnika malignih oboljenja u mogućnosti smo da u potpunosti damo objašnjenje nastanka ove bolesti. Istorijatom ovih radova dobićete informacije kako je došlo da geofizičari...

Pročitajte >>>

Zemljino magnetno polje u deobi ćelije i evoluciji - teorija nastanka tumora

Ovaj originalni rad objašnjava da su magnetne i elektromagnetne sile u ćelijama rezultujuće vektorske veličine makrozemljinih magnetnih polja i mikromagnetnih-elektromagnetnih polja iz ćelija.

Pročitajte >>>

Ljubav donosi više sreće od novca

Prilikom ankete uočena je veza između ličnih prihoda i osećaja sreće. Čak 72% ispitanika sa visokim primanjima zadovoljni su sobom, za razliku od 36% onih sa nižim primanjima. Ipak, ljubav...

Pročitajte >>>

Svaka zaljubljenost ima rok trajanja

Istraživači Nacionalnog autonomnog univerziteta u Meksiku kažu da svaka zaljubljenost ima rok trajanja. Oni su otkrili da se u istu osobu možemo samo jednom zaljubiti, a osećaji koji se mogu...

Pročitajte >>>

Samački život povećava rizik za bolesti srca

Muškarci iznad 50 godina i žene iznad 60 godina starosti koji žive sami pokazali su se kao najugroženija grupa za nastanak tzv. akutnog koronarnog sindroma (uključuje srčani infarkt i iznenadnu...

Pročitajte >>>

Otkriven gen odgovoran za visoki krvni pritisak

Naučnici sa američkog Univerziteta iz Merilenda otkrili su gen za koji smatraju da je povezan sa visokim krvnim pritiskom. Gen STK39 proizvodi protein koji utiče na način na koji bubrezi...

Pročitajte >>>

Na pomolu spas za obolele od dijabetesa

Kad ova revolucionarna terapija zaživi, oboleli od dijabetesa neće više morati da mere nivo šećera u krvi kao dosad, pošto će taj posao umesto njih obavljati nanočestice koje će se...

Pročitajte >>>