Šumska terapija i psihoterapija

Šumska terapija predstavlja spoj psihoterapije i meditacije koji se praktikuje u prirodnom okruženju sa ciljem dostizanja smirenosti, buđenja čula, povezivnja sa prirodom kao i dovođenja tela, duha i uma u harmoničnu celinu.

Ovaj način lečenja budi sve veće interesovanje kako zapadne tako i istočne konvencionalne i alternativne medicine a utemeljen je na japanskom pristupu lečenja Shinrin-ioku (šumsko kupanje) koji je nastao 8x0-tih godina prošlog veka. Šumsko kupanje je neizostavni deo zvanične japanske medicine i daje šansu pojedincu da u holističkom maniru poboljša fizičko zdravlje, unutrašnji mir i kvalitet života. Sama praksa je veoma jednostavna i predstavlja „kupanje“ u svežem vazduhu šume, šetnju kroz vegetaciju i osvešćivanje čula u spokojnom okruženju prirode.

Više od četiri decenije naučnih ispitivanja izvršenih u Japanu je potvrdilo da se ovakav terapeutski pristup pokazao veoma efikasnim za stabilizaciju krvnog pritiska, umanjenje stresa, stimulisanje imunog sistema, poboljšanje koncentracije, rehabilitacije nakon operacija i bolesti, ublažavanje simptoma ADHD kod dece, lečenje anskoiznosti i depresije, bolji kvalitet sna, podsticanje životnog elana i motivisanosti. Sa korenima „Shinrin-ioku“  principa lečenja iz Japana, služeći se tehnikama integrativne medinice i uz podršku naučnih istraživanja kao i veština meditacije i psihoterapije nastaje prostor za formirnje Šumske terapije i psihoterapije.

Šta je šumska terapija i psihoterapija?
Šumska terapija je spoj meditacije i psihoterapije

Šta leči šumska terapija?

U periodu od 2004. godine sprovedena je serija naučnih studija o efektima šumske terapije na ljudsko zdravlje i zvanično je šumska terapija proglašena kao preventivna strategija medicini. Došlo se do saznanja da šumska terapija i psihoterapija imaju brojne benefite kada je ljudsko zdravlje u pitanju. Potvrđeno je u naučnim krugovima da upotrebom šumske terapije u svrhe lečenja i prevencije dolazi do:

  1. Smanjenja krvnog pritiska, smanjenja broja otkucaja srca, smanjenja pulsa, snižavanja nivoa hormona stresa, smanjenja simpatičke aktivnosti i povećanja parasimpatičke aktivnosti koja štiti srce i sprečava nastanak visokog krvnog pritiska
  2. Šumska terapija smanjuje anksioznost, napetost, bes, panične napade, strah, neraspoloženje, depresiju i konfuziju i vodi poboljšanju raspoloženja, smirivanju tela i psihe, smanjenju simptoma depresije i povećanju motivacije
  3. Šumska terapija povećava broj NK ćelija (jedna vrsta limfocita) i intracelularnog antikancerskog proteina, modulira i pojačava imunitet i sprečava nastanak karcinoma (kancer, rak)
  4. Šumska terapija deluje pozitivno na telo i psihu, sprečava nastanak bolesti, ubrzava izlečenje i dovodi celo telo u stanje homeostaze

Kako izgleda tretman šumske terapije?

Tretman šumske terapije izvodi se u šumi uz meditativne tehnike i psihoterapeutske razgovore (REKBT) koje vodi psihoterapeut sa 1 do 50 ljudi u trajanju od 1 do nekoliko sati. Preporučuje se da se dvodnevni tretmani rade svakoga vikenda, ali je moguće i preporučljivo da se uz smeštaj u šumi (sobe, vikendice, apartmani) radi po 7 dana (radionice koje se izvode svakodnevno u trajanju od par sati na dan). Ova terapija je novina na polju istočne i zapadne medicine, a kod nas se ne primenjuje u potpunosti i sa svim benefitima koje može da ima u kombinaciji sa psihoterapijom i meditacijom vođenom od strane lekara/psihoterapeuta. Važno je napomenuti da terapija nema kontraindikacija ni neželjenih dejstava, pa samim tim nema ograničenja.

Kome je namenjena šumska terapija?

Terapija je namenjena zdravoj i bolesnij populaciji (anksioznost, depresija, loše raspoloženje, bes, panični napadi, strahovi, stres, pad motivacije, životne i radne efikasnosti, hipertenzija, dijabetes, bolovi različite etiologije, hronični umor, nesanica, pad imuniteta i brojna druga stanja i bolesti). Kombinuje se prirodno lečenje šumom (šumska kupatila) uz meditativne seanse i psihoterapeutske razgovore u šumi (indikacije su anksioznost, depresija, bes, panični napadi, strah, pad motivacije, pad libida, životne energije i radne i životne efikasnosti). Rezultati su validni sa aspekta psihoterapije/meditacije i terapije samom šumom sa aspekta opštih zdravstvenih benefita, prevencije, očuvanja zdravlja i unapređenja zdravlja kao i lečenja gore pomenutih stanja i bolesti.

Šta kaže nauka?

Uticaj šumske šetnje na poboljšanje zdravlja i izlečenje dobija sve veću pažnju javnosti i zvanične medicine. U toku 2019. godine urađena je naučna studija čiji cilj je bila procena uticaja šumske terapije na fiziološke i psihološke parametre zdravlja kod mladih žena. Eksperimenti su izvedeni u 6 šuma (test) i 6 gradskih područja (kontrola). Ukupno 12 učesnika u svakom području (ukupno 60 učesnika, prosečna starost: 21,0 ± 1,3 godine) dobili su instrukcije da šetaju šumom i gradskim područjima otprilike 15 min; istovremeno, merena promenljivost frekvencije otkucaja srca, krvni pritisak i puls da bi se utvrdilo uticaj boravka i šetnje šumom na taj aspekt zdravlja. Šetnja šumom bila je usko povezana sa znatno višom parasimpatičkom nervnom aktivnošću i nižim simpatičkim nervnim aktivnostima i radom srca.

Dokazano je da pored veoma pozitivnog uticaja na srce i krvni pritisak, šetnja šumom značajno smanjuje anksioznost, panične napade, strahove, depresiju, tugu, bes, ljutnju, neprijateljstvo, umor, nedostatak pažnje, koncentracije i pamćenja. Boravak u šumi i šumska psihoterapija poboljšavaju raspoloženje, pamćenje, pažnji i koncentraciju, kao i opštu motivaciju i životnu i radnu efikasnost. Kratka šetnja šumom rezultirala je fiziološkim i psihološkim efektima opuštanja kod mladih žena.

Podeli tekst:

Dr Milan Popović, lekar opšte medicine na specijalizaciji psihijatrije. REKBT psihoterapeut - Primary sertifikat Srpskog centra za REKBT, Instituta Albert Ellis (New York) i Instituta za kognitivni menadžment (Frankfurt)...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde