Insulinska pumpa

Insulin je polipeptidni hormon koji reguliše metabolizam ugljenih hidrata i koristi za lečenje šećerne bolesti. Korišćenjem insulinske pumpe se preveniraju mnoge komplikacije. Insulinska pumpa je najsavremeniji način insulinske terapije. Koje su prednosti ovog vida terapije i koliki je njen značaj u lečenju, govori endokrinolog, profesor doktor Aleksandra Jotić, u emisiji "Vodič kroz dijabetes".

Šta je insulinska pumpa i koje su njene prednosti?

Prof. dr: Aleksandra Jotić: Terapija insulinskom pumpom predstavlja savremenu terapiju dijabetesa, podrazumeva kontinuiranu supputenu insulinsku infuziju brzodelujućim insulinom individualno određenom brzinom, uz dodavanje bonusa pre obroka. Savremena terapija dijabetesa tip 1, pored 4 doze insulin abilo humanih bilo analoga, u nekim situacijama kada ovom vrstom terapije nije moguće postići optimalnu kontrolu dijabetesa, ono što imamo na raspolaganju jeste terapija insulinskom pumpom.

Terapija insulinskom pumpom nije pogodna za svakog pacijenta, iz razloga što pacijenti, kada je ova vrsta terapije u pitanju, treba da imaju realnu sliku i treba da budu vrlo motivisani za učešće u kontroli svoje bolesti. Samokontrola je neophodna. Nerealna su očekivanja da će jedan aparat sa određenim softverom rešiti dijabetes. Od pacijenata se očekuje odgovornost i kontrola količine i vrste namirnica koje koriste. Tek se tada možemo nadati dobrim rezultatima.

Insulinsku pumpu primenjujemo kod pacijenata sa dijabetesom tip 1, koji na prethodnoj vrsti intezivirane insulinske terapije, u periodu najkraćem od godinu dana, nisu mogli da snize svoje vrednosti nivoa šećera u krvi na optimalni nivo. To znači, da u jednogodišnjem praćenju imaju 3 vrednosti glikozino hemoglobina, koji je veći od 8,5 %.

Druga situacija u kojoj je insulinska pumpa indikovana, jeste stanje kada postoji neko početno oštećenje bubrega, to je incipijenta nefropatija. To je trenutak kada poboljšanjem kontrole dijabetesa, uz još neku dodatnu terapiju, možemo zaustaviti progres ove komplikacije, koja na žalost može dovesti do termalne bubrežne insufiencije i do potrebe za transplatacijom bubrega.

Još jedna veoma važna indikacija jeste period pre koncepcije, jer je veoma važno da u trudnoći, koja je prethodno komplikovana tipom 1 dijabetes, u prekoncepciji imamo jednu optimalnu metaboličku kontrolu. Pre koncepcije trudnoće, u osnovi se zahtevaju mnogo striktniji kriterijumi. Ono što savetujemo pacijentkinjama sa dijabetesom tip 1, je da trudnoću planiraju i da nivo glikoziniranog hemoglobina bude između 6,5 i 7. Ako se to ne može ostvariti na terapiji od 4 doze, onda indikujemo primenu insulinske pumpe. Pod uslovom da je pacijentkinja motivisana i da postoje svi uslovi, da ona bezbedno primenjuje ovu terapiju.

Šta je neophodno da znaju pacijenti koji koriste insulinsku pumpu?

Za terapiju insulinskom pumpom, važna je edukacija, koja se odnosi na određena pravila kada se govori o ishrani.

Prof. dr: Aleksandra Jotić: Kod pacijenata kojima je indikovana ova vrsta terapije treba pružiti mogućnost da u potpunosti iskoriste prednost tehnologije. Insulinska pumpa, sama po sebi neće dovesti do uspeha, ukoliko nema adekvatne edukacije i motivisanosti pacijenta. To znači, da svaki naš pacijent dobija edukaciju o tome, kolika je njegova osetljivost prema insulinu. Nemaju svi pacijenti podjednaku osetljivost prema insulinu i postoji jednostavna formula iz koje se to izračunava. Insulinska senzitivnost može da se menja u toku dana, ne mora biti ista u toku prepodneva, poslepodneva i noći. U odnosu na to se određuje insulinska senzitivnost svakog pacijenta i koliko jedinica insulina je potrebno za količinu ugljenih hidrata, koje će uneti u obroku. Znamo da je za nekog pacijenta jedna jedinica insulina dovoljna da pokrije 10 grama ugljenih hidrata, za nekoga 11, za nekoga 15.

Veoma je važno pacijenti dobiju obuku o ugljenohidrantnim jedinicama, kako bi znali da odere količinu ugljenih hidrata u svom predviđenom obroku i na taj način mogu da koriste još jedan program iz pumpe koji je veoma važan a zove se bols wizard ili bols čarobnjak, gde unošenjem faktora insulinske senzitivnosti unošenjem toga koliki je odnos insulina i ugljenohidratnih hidrata mogu iz pumpe dobiti kolika je ta preporučena doza za njihov obrok koji su planirali. Ne samo to, već pumpa u okviru tog programa pokazuje koliko je ostalo aktivnog insulina iz onog bonusa koji su dali pred prethodni obrok. To je važno zato što na na taj način neće preterati sa količinom insulina i smanjiće rizik od hipoglikemije koja se može javiti.


Podeli tekst:
Izvor: Emisija Vodič kroz dijabetes

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 4

 1. Savka 03.11.2023

  Dijabetičar sam godinu dana. U bolnici me ništa nisu edukovali, na kontroli me samo otkače, a o insulinskoj pumpi mogu samo da maštam. Svaki ultrazvuk, magnetnu i sve ostalo sam platila.


 2. Nebojsa Aleksic 03.01.2023

  Dijabeticar vise godisnji sa brojnim posledicama.Mozete li mi pomoci.Pozdrav I unàprijed hvala


 3. Ljuboje 20.02.2022

  čitam o inovacijama


 4. Ana 28.10.2021

  Postovani, kako se može doći do insulinske pumpe, postoje li neki određeni kriterijumi za pacijente koji su na insulinu? Hvala


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde