Dijabetes i trudnoća


Tokom trudnoće nepovoljni uticaj na razvoj i ishod trudnoće može stvoriti neregulisana šećerna bolest sa povišenim vrednostima šećera u krvi. Koji su sve pregledni važni tokom trudnoće i koliko je važno da organizam jedne trudnice bude zdrav govorila je Doc. dr Svetlana Vrzić – Petronijević u emisiji “Vodič kroz dijabetes”.

Koje sve preglede treba da uradi trudnica tokom 9 meseci?

Doc. dr Svetlana Vrzić: Dijabetes melitus nosi visoke rizike kako za majku tako i za plod. Tako da praćenje trudnoće podrazumeva zapravo dva pacijenta i trudnicu i dete. Kada su u pitanju trudnice koje imaju prvi gestacijski dijabetes imaju povećan rizik za pojavu specifičnih komplikacija u trudnoći, a to je povišen krvni pritisak, preklampsija povećana, povećana je sklonost ka infekcijama, trudnoća dijabetogenog efekta što može izazvati povećane potrebe za insulinoma u trudnoći. I ozbiljnije komplikacije kao što je ketoacidoza mogu da dođu u obzir ako se radi o nedovoljno kontrolisanoj trudnoći. Zbog toga su neophodne redovne kontrole pre svega nivo glikemije koja je osnov svakog predupređivanja komplikacija. Idealno bi bilo da se glikozirilani hemaglobin kreće ispod 6,5 % i on bi trebalo da se ispita bar jednom u 3 meseca, takođe potrebno je da postoje i redovne kontrole glikemije, postpragijalne glikemije u koliko se radi o gestacijskom dijabetesu i dodatne analize koje bi ukazale na poremećaj funkcije drugih organa iz sistema, bubrežna funkcija, odnos proteina i kreatenina u urinu, postojanje eventualne infekcije. Što se deteta tiče potrebno je da osnovna ispitivanja i osnovni skrininzi koji su planirani za opštu poplaciju I dodatne kontrole koje su naročito važne na početku drugog tremestra, a koje se tiču fetalne anatomije i anatomije fetalnog srca, jer dijabetes melitus nosi povećan rizik za razvoj pojedinačnih fetalnih specifičnih anomalija, a to su anomalije centralnog nervnog sistema i srca. Što se tiče samog ploda postoje još dodatni rizici koji mogu da se očekuju od dijabetesa a to je makrozomija ploda ili čak i zastoj u rastu u koliko se radi o dijabetesu koji ima ozbiljne vaskularne komplikacije i na taj način je zapravo potrebna i povećana kontrola fetusa, naručito u trećem trimestru kada svodimo kontrole fetusa i njegvog opšteg stanja. Naravno, neophodno je pažljivo planirati porođaj koji u većini slučajeva indikovan samo akušerskim indikacijama, poželjno je sačekati termin trudnoće, jer ovako deca imaju tendenciju da sporije sazrevaju i da se sporije adaptiraju nakon rođenja, a ako se radi o veoma krupnom plodu u tom slučaju je opšti stav da se planira carski rez.

Koji pregledi su najvažniji tokom trudnoće?

Doc. dr Svetlana Vrzić: Dijabetes melitus tip 2 se reguliše ili dijetom ili oralnim antidijabeticima. Kada govorimo o preparatima za oralnu primenu do skoro je postajao stav da se ova terapija menja u toku trudnoće zbog toga što insulin ne prolazi placetnu barijeru i na taj način ne utičemo na sam plod dok oralni antidijabeteci imaju uticaja i na sam plod. U poslednje vreme stavovi se menjaju tako da se u poslednje vreme ne isključuje terapija oralnim antidijabeticima ali se pokazalo da kako trudnoća odmiče može doći i do toga da uključimo ne samo insulin već i da se ova vrsta terapije isključuje i da  je dijetetski režim u toku trudnoće dovoljan da se održi dobar nivo glikoregulacije. Kontrola ovakvih trudnica se svodi na adekvatnu kontrolu koja bi važila i za sve ostale trudnice koje boluju od dijabeta i one koje pripadaju zdravoj populaciji. To su redovne kontrole glikemije, redovne kontrole na tromesečnom nivou glikozirilanog hemoglobina, kontrole štitne žlezde koja je često udružena sa poremećajima glikoregulacije i naravno kontrole rasta i razvoja samog ploda. Pre začeća pregledi se svode na prekoncepcijsku pripremu kod dijabetesa tipa 2 je vrlo bitna jer je važna adekvatna glikoregulacija. I potrebno je početi sa terapijom folnom kiselinom barem tri meseca pre očekivane koncepcije. Idealno bi bilo planirati začeće ali to se dešava u malom broju sličajeva, ali zdrav način života  u koliko ste svesni da imate dijabetes melitus tip 2 je dovoljan da se na adekvatan način pripremite za trudnoću i da u njoj uživate.

Koliko je važan da bude zdrav organizam jedne trudnice pre začeća?

Doc. dr Svetlana Vrzić: Neophodno je pripremiti se za trudnoću ukoliko bolujete od dijabets melitusa. Otkriće insulina 20-ih godina prošlog veka značajno je, jer je apsolutno poboljšalo reproduktivnu moć i sposobnost ovakvih žena. Treba znati da dijabetes nosi određena veoma ozbiljne komplikacije i zbog toga nosi i visok rizik u samoj trudnoći, zbog toga je prekoncepcijska priprema vrlo bitna. Ono na šta treba posebno obratiti pažnju jeste regulisanje telesne mase i naravno važno je voditi računa o samoj insulinskoj terapiji i korigovati je u najboljoj mogućoj meri da bi se obezbedila apsolutno dobra koncepcija i dalji tok trudnoće. To naravno znači da treba uzimati folnu kiselinu i uoči koncepcije, začeća, zbog toga što u trudnoći komplikovanoj dijabetesom imamo povišen rizik od nastanka defekata neuralne tube koju folna kiselina sprečava. Druge pretrage bi trebale u stvari da se tiču komplikacija od kojih bi eventualno ovakve pacijentkinje bolovale tako da svakako treba posetiti oftamologa, kardiologa, neurologa. Kada su u pitanju kompikacije na očnom dnu idealno bi bilo rešiti ih pre trudnoće, jer se pokazalo da u trudnoći one ne progrediraju, ali je značajno rešiti ih pre nego što uopšte i dođe do začeća. Kada govorimo o komplikacijama bubrežne funkcije pokazalo se da manji stepen pogoršanja bubrežne funkcije ne postoji. Ne pogoršava se u toku trudnoće, ali ozbiljne netropatije mogu značajno da ugroze trudnoću i zbog toga je neophodna striktna regulacija ovakvih poremećaja i pre koncepcije. Naravno kardiovaskularne komplikacije takođe treba da se preduprede tako da je značajan pregled kardiologa. Neurološke komplikacije takođe treba da se ispitaju uoči trudnoće i da se eventualno regulišu odnosno da se isprate i tokom same trudnoće.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde