Kako dijabetes oštećuje oči?


Jedan od vodećih uzročnika slabljenja i gubitka vida je dijabetes. Zbog ove bolesti, svi segmenti oka mogu da budu zahvaćeni ukoliko se odgovorno ne vodi računa o dijabetesu. Zbog toga je veoma važno redovno obavljati oftamološke preglede. Više o ovoj temi u emisiji “Vodič kroz dijabetes“ govorio je oftamolog Vladimir Petković.

 Koje sve promene može da izazove dijabetes na oku?

Dr Vladimir Petković: Dijabets treba posmatrati pre svega u sklopu njegove multifunkcionalne uloge kao oboljenja i vrlo su retki sistemi u organizmu koji nisu zahvaćeni dijabetečkim promenama. Kada govorimo o dijabetesu na oku, onda pre svega treba da imamo u vidu pojavu preuranjene katarakte, dijabetečke retinopatije, koja može biti u svojoj prvoj i drugoj fazi. Ona može da utiče na pojavu suvog oka tj. oslabljenja kvaliteta suznog filma na površini oka, kao lubricirajućeg faktora između površine rožnjače i kapka. Isto tako, kada govorimo o retinopatijama u onim fazama u kojima je zahvaćena i žuta mrlja, tj. makula, možemo da govorimo o dijabetičkoj makulopatiji. Još jedan mehanizam u kojem dolazi do naglog skoka očnog pritiska, a kao posledica proliferativne faze u dijabetičkoj retinopatiji, može da se pojavi i tzv. neovaskularni glaukom. Svi segmenti oka mogu uvek da budu zahvaćeni kod nedovoljno dobro praćenih ili neregulisanih dijabetesa. Ono što je najvažnije kada govorimo o dijabetesu, jeste pre svega voditi računa o tome da regulacija glikemije i redovne kontrole kod endokrinologa budu obavljene vrlo odgovorno, da pacijent ima svest o tome da boluje od toga od čega boluje i da na vreme i redovno odlazi na kontrole i endokrinološke i oftamološke. Oftamolozi imaju tu privilegiju da kroz jedini mogući prozor na našem organizmu, kroz oko, mogu da sagledaju organ bez otvaranja organizma. Stanje krvnih sudova na očnom dnu će prvi manifestovati promene nastale od dijabeta. U osnovi svih dijabetičkih promena, osim endokrinološkog dela kao početnog, su mikrovaskularne promene koje se pojavljuju u svim sistemima u organizmu. U oku se nalaze najfiniji mali krvni sudovi koji kao posledica dijabeta imaju pojačanu propustljivost, nedozrelu građu svojih zidova koji u sadejstvu sa visokim krvnim pritiskom dovode do povećane propustljivosti, do krvarenja koja se mogu lokalizovati untar mrežnjače. Mogu dovesti do raslojavanja tog vrlo finog receptorskog neurološkog tkiva oka na kojem se stvara slika i takvim akumulacijama i raslojavanjem tih slojeva mrežnjače se gubi njena sposobnost da formira sliku i da takav signal pošalje u mozak gde postajemo svesni onoga što gledamo.


 Recite nam nešto o faktorima koji dovode do promena na oku?

Dr Vladimir Petković: Kada govorimo o proliferativnim fazama dijabetičke retinopatije, tu imamo sadejstvo raznih faktora, između ostalog, zbog nedostatka kiseonika koji je uzrokovan samim metaboličkim promenama uzrokovanim dijabetesom. Dolazi do lučenja nekih enzima koji dovode do proliferacije, tj. do rasta patoloških krvnih sudova, koji se besmisleno brzo umnožavaju, razgranjavaju zbog svoje loše strukture i loše građe, vrlo često pucaju i krvare. Dovode do stanja velike akumulacije krvi u neoreceptorskim slojevima režnjače, a kasnije do prolifracije tzv. fibrovaskularnih membrana koje nastaju unutar oka. Vezuju se za mrežnjaču i svojom konstrikcijom i kontrakturama dovode do čupanja tkiva mrežnjače, do ablacije, posledično potpuno i do slepila. U najtežim oblicima proliferativne dijabetičke retinopatije može da dovede i do gubitka oka. Veoma je važno redovno, na šest meseci obraćati pažnju na bolest koju lečimo, redovno regulisati glikemiju, odlaziti kod endokrinologa, imati fizičke aktivnosti, imati dijetetski režim koji će takođe delimično da pomogne u regulaciji glikemije. Izbegavati stres kao jedan od okidača dijabeta tipa 2. Oftamolozi imaju puno posla kada je u pitanju dijabetička patologija na celom oku. Kada je katarakta u pitanju, savremenom terapijom lečenja dijabeta statinima, uočeno je da se kod tih pacijenata mnogo ranije razvija katarakta na zadnjem polu prirodnog sočiva, gubi se providnost sočiva i onda je indikovana vrlo rana operacija katarakte u odnosu na godine pacijenata.

 Recite nam nešto više o katarakti oka i prevenciji?

Dr Vladimir Petković: Ne postoji tačna statistika o tome koji je broj katarakti prouzrokovan dijabetičkim promenama, ali sa sigurnošću možemo da kažemo da je studija koja je izvedena na pacijentima koji koriste statine kao terapiju lečenja dijabetesa, kod njih je neuporedivo veća incidenca pojave preurenjene katarakte nego kod onih koji to ne koriste. Dijabetička oboljenja oka, kada je u pitanju dijabetička retinopatija, pre svega se leče laserskim tretmanima u neproliferativnoj fazi i u ranim proliferativnim fazama. Kada govorimo o daljoj gradaciji lečenja dijabete, recimo da bi savremeni principi sada podrazumevali aplikaciju Anti-VEGF injekcija i to su injekcije koje se daju direktno u oko a koje sprečavaju lučenje faktora koji stimulišu rast tih patoloških krvnih sudova. Te inekcije sprečavaju pojavu takvih krvnih sudova. Vrlo čest efekat tih inekcija je samo stabilizacija postojećeg stanja, najčešće neće doći do značajnog poboljšanja vida u odnosu na zatečeno stanje, ali će se svakako sprečiti dalje pogoršanje koje može da ide do ozbiljnih posledica kakva je i gubitak oka i potpuno slepilo. Same procedure i laserske i injekcije koje se daju u oko kao i vito retinalna hirurgija koja je apsolutno indikovana i operacija katarakte, ne podrazumevaju poseban režim što se same intervencije tiče. Protokoli svih intervencija su vrlo jasni, podrazumevaju ukapavanje kapi koje će da spreče nastanak sekundarnih infekcija, ranih postoperativnih infekcija, ali kao i za sve ostalo u dijabetu najvažnije je obaviti dobru glikoregulaciju.

Ukoliko želite da zakažete pregled, molimo Vas da popunite kontakt formu u nastavku:


Podeli tekst:
Izvor: Emisija Vodič kroz dijabetes

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde