Gljivice

Kandida infekcija (Kandidijaza)

Gljivične infekcije polnih organa su uglavnom uzrokovane gljivicom Candidom albicans i vrlo su česte kod žena. Candida albicans se normalno nalazi u crevima i na koži čoveka. Do infekcije tj....

Pročitajte >>>

Epidermophyton

Epidermophyton spada u jedan od tri roda gljivica koje čine dermatofite. Dermatofiti su keratinofilni mikroorganizmi. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru...

Pročitajte >>>

Microsporum

Microsporum spada u dermatofite. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru dublje u subkutano tkivo nije njihova potreba za keratinom, već prisustvo...

Pročitajte >>>

Penicillium

Rod Penicillium su filamentozne gljivice. Grade kompaktne kolonije ravne ili ispupčene, često izbrazdane: vunastog, somotastog i zrnastog izgleda. Boja kolonije varira: zelenoplave, sivoplave, krem, crne itd. Konidiofore se granaju (izgled...

Pročitajte >>>

Blastomyces dermatitidis

Blastomyces dermatitidis je gljivica, koja se nalazi u tlu i drveću. Spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na...

Pročitajte >>>

Mucorales

Mucorales su gljivice iz roda Phycomycetes koje se najčešće nalaze u tlu i trulim biljkama. Na direktnom preparatu se vide kao splet neseptiranih hifa, a kolonije su im sivo smeđe...

Pročitajte >>>
Kandida je infekcija do koje dolazi bujanjem gljivica kada je poremećena imunološka ravnoteža. Pročitajte koji su to simptomi kandide i kako se kandida leči.

Kandida - uzroci, simptomi i lečenje

Candida se normalno nalazi u crevima i na koži čoveka. Do infekcije tj. prekomernog bujanja gljivice dolazi kada je iz određenih razloga poremećena imunološka ravnoteža i zbog nekih spoljašnjih uticaja....

Pročitajte >>>

Trichophyton

Trichophyton spada u jedan od tri roda gljivica koje čine dermatofite. Dermatofiti su keratinofilni mikroorganizmi. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru...

Pročitajte >>>

Pneumocystis carinii

Simptomi i znaci su u vidu povišene telesne temperature, kašlja uglavnom suvog, površnog i ubrzanog disanja, dispneje (otežanog disanja), a u odmaklim slučajevima i simptomima respiratorne insuficijencije. Ekstrapulmonalna infekcija može...

Pročitajte >>>

Malassezia furfur

Malassezia furfur spada u rod Malassezia. To su lipofilni kvasci koji se normalno nalaze na koži čoveka i životinja.  Na nativnom preparatu vide se krupne, loptaste spore u vidu grozdova...

Pročitajte >>>

Absidia

Rod Absidia su oportunističke gljivice sa širokim, nepregrađenim hifama, koje se mogu naći u tlu, hlebu i trulom voću. Kolonije su im sivo bele boje, brzo rastu, dijametra 3-9 cm,...

Pročitajte >>>

Sporothrix schenckii

Sporothrix schenckii spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu...

Pročitajte >>>

Paracoccidioides brasiliensis

Paracoccidioides brasiliensis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu...

Pročitajte >>>

Lacazia loboi

Lacazia loboi je gljivica koja spada u kvasce. Mikroskopski se vide tipične brojne, okrugle ćelije kvasca koje su raspoređene lančano. Njihova kultivacija na veštačkim podlogama još uvek je bezuspešna.

Pročitajte >>>

Coccidioides immitis

Coccidioides immitis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu...

Pročitajte >>>