Paracoccidioides brasiliensis

Paracoccidioides brasiliensis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu i razmnožavanje. Na 25°C kolonije su spororastuće, krem do braon boje, 1-2 cm u prečniku. Poseduju septirane hife i aleurikonidije (saprofitni oblik). Na 37°C su u vidu kvacsa (parazitski oblik).

Put prenošenja

Čovek se inficira inhalacijom micela, koje iz tla dospevaju u vazduh (prašina). Ne može se preneti sa jednog na drugog čoveka. Rizične grupe su osobe sa smanjenim imunitetom (HIV, transplantacija organa, prolongirana terapija kortikosteroidima, maligna oboljenja i dr)

Patološki (medicinski) značaj

Parakokcidioidomikoza je gljivična infekcija koja najčešće zahvata kožu, sluzokože i limfne čvorove, a nekada zahvata i pluća, jetru i slezinu.

Kliničke manifestacije varijaju od subkliničkih do hroničnih oblika.
Limfnonodularni oblik: limfni čvorovi su uvećani, nekada bolni i mogu drenirati gnojav sadržaj. Najčešće su zahvaćeni vratni i aksilarni (potpazušni) limfni čvorovi. U usnoj duplji nastaju bolne ulceracije. Ukoliko su zahvaćena pluća otežano je disanje i često je prisutan kašalj.
Pulmonarni (plućni) oblik: simptomi i znaci su kašalj, povišena telesna temperatura, noćno preznojavanje, malaksalost i gubitak telene težine.
Mukokutani oblik: najčešće se promene javljaju na sluzokoži usne duplje i nosa u vidu bolnih ulceracija, mogu perzistirati nedeljama ili mesecima. Kod nelečenih oblika mogu nastati perforacija nepca ili nosnog septuma. Kožne lezije nastaju na licu oko usta i nosa, a kod težih slučajeva promene zahvataju velike delove kože lica.
Diseminovani oblik: hematogena diseminacija dovodi do zahvatanja tankog i debelog creva, jetre, nadbubrežnih žlezda, osteomijeitisa, artritisa, meningoencefalitisa ili fokalnih cerebralnih lezija.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, mikroskopskog pregleda zahvaćenog tkiva, laboratorijskih analiza (pregled krvi i likvora), seroloških reakcija.

Lečenje

Primenjuju se antifungicidni lekovi, i to itrokonazol, a u težim slučajevima i amfotericin B i simptomatska terapija u zavisnosti od zahvaćenih organa.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde