Sporothrix schenckii

Sporothrix schenckii spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu i razmnožavanje. Na 25°C kolonije su spororastuće, bele do braon boje, 1-2 cm u prečniku. Poseduju septirane hife i konidiofore (saprofitni oblik). Na 37°C su u vidu kvacsa (parazitski oblik).

Put prenošenja

Gljivica prolazi kroz  mikrotraume na koži sa biljnih  trnova, iglica, bodlji.  Češće se inficiraju baštovani i ljudi koji dolaze u dodir sa trnovitim biljkama, senom i sl.

Patološki (medicinski) značaj

Sporotrihoza je gljivična infekcija koja najčešće zahvata kožu. Prve promene su vidljive 3 nedelje posle ekspozicije. Prvo se javljaju male, bezbolne promene u vidu čvorića koje liče na ujede insekata. Promene mogu biti crvene, roze ili ružičaste boje. Prvo se javljaju na prstima, dlanovima, rukama, uopšte na eksponiranim delovima. Neke promene progrediraju u ulceracije koje veoma sporo zarastaju. Ponekada se razvija generalizovana limfadenopatija. Infekcija se može proširiti i na druge delove tela.

Diseminovani oblik je veoma redak i može rezultirati kao pijelonefritis, orhitis, mastitis, artritis, sinovitis, meningitis, pneumonija.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, mikroskopskog pregleda zahvaćenog tkiva, laboratorijskih analiza (pregled krvi i likvora), seroloških reakcija.

Lečenje

Primenjuju se antifungicidni lekovi, i to itrokonazol, a u težim slučajevima i amfotericin B.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde