Penicillium

Rod Penicillium su filamentozne gljivice. Grade kompaktne kolonije ravne ili ispupčene, često izbrazdane: vunastog, somotastog i zrnastog izgleda. Boja kolonije varira: zelenoplave, sivoplave, krem, crne itd. Konidiofore se granaju (izgled metlice), nemaju vezikula. Predstavnici su: Penicillium chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium janthinellum, Penicillium marneffei, and Penicillium purpurogenum.

Put prenošenja

Češće se javlja kod osoba sa oslabljenim imunitetom, naročito obolelih od AIDS-a. Penicilioza je treća po učestalosti oportunistička infekcija kod HIV pozitivnih osoba.

Patološki (medicinski) značaj

Penicilioza je sistemsko oboljenje koje počinje sa povišenom telesnom temperaturom, promenama na koži, anemijom, generalizovanom limfadenopatijom, gubitkom telesne težine. Infekcija zahvata koštanu srž, limfne čvorove i jetru.
Kožne promene su u vidu generalizovanog papularnog osipa, neke od papula mogu imati centralno udubljenje (podsećaju na molluscum contagiosum). Najčešće se promene javljaju na licu, ušima i nekada na genitalijama.
Kod zahvaćenosti jetre penicilioza se manifestuje povišenom telesnom temperaturom, bolom u abdomenu i hepatomegalijom (uvećana jetra) i porastom alkalne fosfataze u serumu.

Lakši oblici se javljaju u vidu mikotičnih keratitisa, otomikoze, onihomikoze.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza, ispitivanjem funkcije jetre, izolacije gljivica iz krvi i bioptičkih uzoraka (kožnih promena, limfnih čvorova, koštane srži).

Lečenje

Preporučena terapija je intravenska primena amfotericina B i peroralna primena itrokonazola.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde