Gljivice

Lacazia loboi

Lacazia loboi je gljivica koja spada u kvasce. Mikroskopski se vide tipične brojne, okrugle ćelije kvasca koje su raspoređene lančano. Njihova kultivacija na veštačkim podlogama još uvek je bezuspešna.

Pročitajte >>>

Blastomyces dermatitidis

Blastomyces dermatitidis je gljivica, koja se nalazi u tlu i drveću. Spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na...

Pročitajte >>>

Coccidioides immitis

Coccidioides immitis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu...

Pročitajte >>>

Histoplasma capsulatum

Histoplasma capsulatum spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu...

Pročitajte >>>

Rhizopus

Grupa Rhizopus su gljivice iz roda Phycomycetes koje se najčešće nalaze u tlu i trulim biljkama. Na direktnom preparatu se vide kao splet neseptiranih hifa, a kolonije su im sivo...

Pročitajte >>>

Aspergillus

U Rod Aspergillus spadaju gljivice uzročnici aspergiloze. Predstavnici su: Aspergillus fumigatus, a zatim A. flavus i A. niger. Morfološki obrazuju razgranati micelium sa septalnim hifama koji se zove aspergilom. Hife...

Pročitajte >>>

Mucorales

Mucorales su gljivice iz roda Phycomycetes koje se najčešće nalaze u tlu i trulim biljkama. Na direktnom preparatu se vide kao splet neseptiranih hifa, a kolonije su im sivo smeđe...

Pročitajte >>>

Cryptococcus species

Cryptococcus species spada u kvasnice i obuhvata dosta saprofitnih vrsta koje izazivaju oportunističke infekcije kod imuniodeficijentnih pacijenata. Predstavnik je Cryptococcus neoformans. Formira karakteristične blastospore veličine 5-10μm. To je intracelularni parazit...

Pročitajte >>>

Kandida infekcija (Kandidijaza)

Gljivične infekcije polnih organa su uglavnom uzrokovane gljivicom Candidom albicans i vrlo su česte kod žena. Candida albicans se normalno nalazi u crevima i na koži čoveka. Do infekcije tj....

Pročitajte >>>