Coccidioides immitis

Coccidioides immitis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu i razmnožavanje. Na temperaturi od 25°C se vide septirane hife i artrokonidije. Na 37°C se vide okrugle spore debelih zidova.

Put prenošenja

Čovek se inficira inhalacijom spora. Rizične grupe su osobe sa smanjenim imunitetom (HIV, transplantacija organa, prolongirana terapija kortikosteroidima, maligna oboljenja i dr)

Patološki (medicinski) značaj

Kokcidoidomikoza predstavlja infekciju gljivicama koja se različito može manifestovati od subkliničkih do diseminovanih oblika.

Prvi simptomi se javljaju 1-3 nedelje nakon ekspozicije i često prolaze pod slikom blage respiratorne infekcije, sa povišenom temperaturom, kašljem, bolom  u grudima, malaksalošću, otežanim disanjem, glavoboljom, artralgijama (bol u zglobovima) i mialgijama (bol u mišićima). Primarna infekcija može progredirati u pneumoniju (zapaljenje pluća), hroničnu plućnu infekciju, diseminovanu infekciju ili meningitis.

Kod  manjeg procenta obolelih se javljaju i kožne manifestacije u vidu eritema nodosum-eritematozni čvorići na donjim ekstremitetima.

Na mišićnokoštanom sistemu se javljaju osteomijelitis, septički artritis i sinovitis.
Diseminovani oblik se karakteriše generalizovanom limfadenopatijom (uvećanim limfnim žleudama), pojavom čvorića i ulceracija na koži, peritonitisom (zapaljenje trbušne maramice), poremećajima funkcije jetre i zahvatanjem kostiju i zglobova.
Meningitis se karakteriše letargijom, groznicom, visokom temperaturom, glavoboljom, meningealnim znakovima, mučninom i povraćanjem.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dokazivanja uzročnika, laboratorijskih analiza (pregled krvi i likvora), seroloških reakcija.

Lečenje

U lečenju se ordiniraju antimikotici, amfotericin B, ketokonazol ili flukonazol i simptomatska terapija u zavisnosti od zahvaćenih organa.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde