Postoji li novi dijabetes?

Novi globalni registar bio bi ustanovljen da prikupi podatke o pacijentima sa COVID-19 povezanim sa dijabetesom. Novi podaci ukazuju da COVID-19 može zaista da bude okidač za pojavu dijabetesa u zdravih osoba.
Zapažanje o COVID-19 registru objavljno je on-line, 12. juna 2020. u pismu izdavaču u New England Journal of Medicine od strane Franscesko Rubino-a, MD, Kings College Londom, UK i na panelu eksperata za dijabetes iz Evrope, Australije i Sjedinjenih Američkih Država.
"Na osnovu kratkog perioda kontakta ljudi sa novim korona virusom tacni mehanizam pomocu kojeg virus utice na metabolizam glikoze je jos nejasan i mi jos neznamo da li akutna pojava dijabetesa u ovih pacijenata pretstavlja, tip 1, tip 2 ili novi oblik dijabedtesa" rekao je Rubin u novinskoj izjavi u njegovoj instituciji. Međutim, da li teški, akutni, respiratorni sindrom korona virusa 2 (SARS-CoV-2) prouzrokuje dijabetes u osoba koje  nisu bolovale od  njega pre nego sto su inficirane sa COVID-19 virusom?
"Nema još čvrstih dokaza koji ukazuju da COVID-19 prouzrokuje nastanak dijabetesa." rekao je Riyaz Patel, MBBS, kardiolog bolnice Univerzitetskog koledža London, Velika Britanija.
Lora Heisler, PhD, sa Unuiverziteta Aberdeen, Engleska se slaže ali dodaje: Ovaj registar je veliki prvi korak u pokušaju odgovora na pitanje - Da li se radi o novom tipu dijabetesa? Zbog toga što neke osobe mogu imati nedijagnostifikovani dijabetes.
Rubino i kolege iznose svoje  misljenje da je cilj da se utvrdi stepen i fenotip pojave novog dijabetesa koji bi se odlikovao hiperglikemijom, potvrđenim COVID-19, negativnom anamnezom dijabetesa o prethodno postiojećem normalnom nivou glikoziliranog hemogloboina.

Dokaz o postojećem dijabetogenom efektu SARS-CoV2 virusa

Autori tvrde da je dvosmerno dejstvo bilo potvrdjeno izmedju COVID-19 i dijabetesa i da je pojava dijabetesa udružena sa težinom COVID-19 infekcije. S druge strane novonastali dijabetes tip 1 i tip 2 su bili saopšteni u obliku teških metaboličkih reakcija prethodno potsojećeg dijabetesa, uključujući dijabetesnu ketoacidozu i hiperosmolarno stanje koje su zahtevale velike doze insulina.
Jedna od teorija je o tome kako SARS-2 virus može da izazove dijabetes je preko vezivanja virusa za receptore za angiotenzin kionvertujućeg enzima 2 (ACE 2 ) u glavnim organima i tkivima, uključujući pankreasne beta ćelije i ćelije bubrega,
Takođe postoje različiti prethodni uslovi da virus izazove ketozi sklon dijabetes, uključujući druge korona viruse.
"Ukupno rečeno, ova zapažanja pružaju podršku hipotezi potencijlnog dijabetogenog dejstva COVID-19, pored drugih, dobro poznatih stresnih odgovora udruženih sa teškom bolešću", govore Rubino i kolege.
Mi jos ne znamo važnost pojave novonastalog dijabetesa i COVID-19 i da li će se održavati ili nestati posle infekcije; ako je tako, Covid-19 povećava rizik od novog dijsbetesa u budućnosti", rekao je Paul Zimmet, profesor dijabetologije sa Monash univerziteta, Australija i rukovodioc istrazivac u CoviDiab projektu registra.
Ustanovljavanjem tog globalnog registra, mi pozivamo internacionalnu medicinsku zajednicu da razmeni relevantna klinička zapažanja koja mogu da pomognu kao odgovor ma ova pitanja.
Zbog vrlo kratke istorije humane infekcije sa SARS-CoV-2, razvija se razumevanje kako se COVID-19 dijabetes razvija, zatim o prirodnoj istoriji ove bolesti i odgovarajućem lečenju koje bi bilo  uspešno, rekli su istrazivači.
U nastavku registar će se proširiti uključivanjem pacijenata sa prethodno postojećim dijabetesom koji se javlja sa akutnim metaboličkim poremećajem.

Podeli tekst:

Autor Prof. dr Predrag Đorđević
Prof. dr Predrag Đorđević je specijalista endokrinologije. Cenjeni profesor, stručnjak za lečenje dijabetesa, gojaznosti i bolesti pankreasa.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde