Pulmologija

Savremene smernice za lečenje bronhijalne astme

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Savremene smernice za lečenje bronhijalne astme. Predavač: Prof. dr Ivana Stanković

Pročitajte >>>

Dijagnostika tuberkuloze

IX Kongres Udruženja Internista Srbije. Dijagnostika tuberkuloze. Predavač: Prof. Dr Dragana Jovanović

Pročitajte >>>

Aktuelna terapija HOBP

Predavanje na temu Aktuelne terapije HOBP. Predavač: Prof. dr Vesna Bošnjak Petrović

Pročitajte >>>

Simptomatska terapija i palijativni tretman u bolesnika

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Simptomatska terapija i palijativni tretman u bolesnika sa karcinomom pluća. Predavač: Doc. Dr Milan Rančić

Pročitajte >>>