Gastroenterologija

Ranisan i Omeprol u terapiji dispepsije – rezultati domaće kliničke studije

Predavači: prof.dr Aleksandar Nagorni, prof.dr Miodrag Krstić

Pročitajte >>>

Uloga endoskopske videokapsule u otkrivanju uzroka krvarenja iz tankog creva

IX Kongres, Udruženja internista Srbije. Uloga endoskopske videokapsule u otkrivanju uzroka krvarenja iz tankog creva.

Pročitajte >>>

Značaj kolonoskopije u dijagnostici i terapiji sideropenijskih anemija

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Značaj kolonoskopije u dijagnostici i terapiji sideropenijskih anemija. Predavač: Prof. Dr. Aleksandar Nagorni

Pročitajte >>>